100 drzewek na 100-lecie zboru w Skoczowie

Gdy w miesiącu marcu podzieliliśmy się tym projektem z panią Burmistrz Skoczowa, bardzo pozytywnie to zaakceptowała i skierowała polecenie do Wydziału Ochrony Środowiska i dalsze pilotowanie całej akcji.

W dniu 20.04.2011 na najwyższym wzniesieniu w naszym mieście – Kaplicówce, grupa ok. 30 osób z naszego zboru spotkała się na akcji sadzenia 100 drzew na 100-lecie naszego zboru. Władze miasta przygotowały drzewka i zgodnie z określonym przez nas terminem spotkaliśmy się w wyznaczonym miejscu. Po krótkim instruktażu miejscowego leśniczego p.Romana Domiana przy wyciągu narciarskim, przystąpiliśmy do sadzenia drzewek.

Duże zaangażowanie naszych wyznawców  sprowokowało nas do zmiany decyzji o zwiększeniu ilości sadzonych drzew. W ciągu pół godziny leśniczy przywiózł kolejne drzewka do sadzenia, które mają symbolizować nasze dalsze działania. W przeciągu ok. 1,5 godziny zasadziliśmy  w sumie 151 drzewek świerka. Podczas naszej akcji obecna była również telewizja kablowa Vectra, która przeprowadziła wywiady z uczestnikami, a na koniec poprzez telewizję zaprosiliśmy do kolejnego trzeciego marszu po zdrowie z kijami Nordic wallking, który odbędzie się 1 maja na terenie Miasta Skoczowa.

Autor: Andrzej Cichy