Diecezjalne Szkolenie Katechetów

W dniu 11 września w Krakowie odbyło się diecezjalne szkolenie dla nauczycieli religii.

Głównymi prowadzącymi byli: Beata Baron – dyrektor Sekretariatu Edukacji przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej, Anna Lasoń – wizytator diecezji zachodniej oraz pastor Remigiusz Krok – wizytator diecezji wschodniej.

Podczas tych warsztatów zgromadzeni katecheci starali się wspólnie odpowiedzieć na pytania : kim jest nauczyciel religii i jaki powinien być dla swoich uczniów? Próbowali oni spojrzeć na jego pracę nie tylko jako nauczyciela, ale i pedagoga, terapeutę, wychowawcę a przede wszystkim osobę z powołaniem. Jak się okazało na szkoleniu, powinien on być nie tylko dydaktykiem, ale przewodnikiem duchowym i wzorem dla młodego pokolenia.

Katecheci zapoznali się również bliżej z nowo obowiązującymi przepisami, które dotyczą zakładania i prowadzenia punktów katechetycznych. Dowiedzieli się też więcej o aktualnej podstawie programowej i programie nauczania religii w Kościele Adwentystów.

Jeśli chodzi o to, jakich praktycznych rzeczy uczestnicy nauczyli się podczas szkolenia, to w rozmowach podkreślali przede wszystkim umiejętność konkretnej argumentacji w rozmowie zarówno z dyrektorami szkół jak i urzędami oraz wiedzę jakie należy podjąć kroki, aby założyć punkt katechetyczny. Ciekawym i bardzo praktycznym punktem programu była również prelekcja zapoznająca z charakterystyką etapów rozwojowych młodego człowieka. Na rzeczywistych przykładach nauczyciele zobaczyli, jak ta wiedza ma wpływ na zmianę podejścia katechety do ucznia tak, aby tworzyć z nim relacje i wyjść naprzeciw jego duchowym i życiowym potrzebom. Podczas następnej edycji tego programu jego uczestnicy chcieli by jednak poświęcić więcej czasu prelekcjom na temat metodyki pracy, obejrzeć pokazową lekcję religii dla wybranej grupy wiekowej i w ten sposób uczyć się więcej praktycznych umiejętności. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał specjalny certyfikat udziału w szkoleniu dla nauczycieli religii.

Dziękujemy serdecznie prowadzącym za zorganizowanie dla naszych katechetów tak edukującego spotkania. Niezwykle istotną umiejętnością dla nauczyciela religii jest zdolność do krzewienia wiedzy o tym, by rozróżniać w życiu to, co jest prawdziwą wartością. Najważniejsze jest, aby głosić to poselstwo dobrej nowiny wśród młodych ludzi umiejętnie i w ciekawy sposób.

Dziękujemy również katechetom za wzięcie udziału w szkoleniu. Doceniamy waszą misję wśród dzieci i młodzieży oraz wspieramy was w modlitwach.

[Not a valid template]