Drugi turniej siatkówki

Dnia 6.03.11r. odbył się drugi diecezjalny turniej piłki siatkowej w Jasienicy.

Wzięły w nim udział drużyny z Podkowy Leśnej, Wisły, Cieszyna, Skoczowa, Bielska-Białej, Przemyśla, Czechowic-Dziedzic, Bytomia, Jaworza, Sosnowca i domu opieki „Samarytanin”. Impreza została oficjalnie otwarta modlitwą pastora Wasyla Bostana o godzinie 10.00. Po 7 godzinach zaciętej rywalizacji ogłoszono wyniki .Zwyciężył zespół „Dream Team” z Podkowy Leśnej, a na drugim miejscu uplasowała się Wisła. Zmęczeni zawodnicy mogli skorzystać z poczęstunku zorganizowanego przez brata Marka Recmanika. Darek Lazar prowadził gry i zabawy dla dzieci. Turniej sfinansowała diecezja południowa za co organizatorzy i uczestnicy serdecznie dziękują.

Autor: uczestniczka