Jubileusz 100-lecia zboru w Wiśle

Projekt Szlachetne Zdrowie został opracowany i zgłoszony do konkursu „Działaj lokalnie” jako forma obchodów 100-lecia Zboru Kościoła Adwentystów w Wiśle.

Obejmował działania prozdrowotne dla mieszkańców Wisły oraz turystów. Czas realizacji projektu to pół roku: od 1 maja do 31 października. Jury pozytywnie oceniło projekt i przyznało 4 000zł na jego realizację.  Projekt obejmował następujące działania. Interaktywną wystawę Expo Zdrowie,8 wykładów pastora Jacka Mattera „Biblia a medycyna”, 6 koncertów orkiestry dętej Echo Adwentu połączonych ze stoiskiem literatury, wystawę w Muzeum Beskidzkim „Z Biblią przez stulecia” oraz 2 razy warsztaty „Szkoła zdrowego gotowania”

Dzisiaj możemy stwierdzić, że dzięki Bożemu prowadzeniu realizacja projektu przebiegała sprawnie i bez zakłóceń, według wcześniej przyjętego planu. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane. Nie wystąpiły żadne przeszkody. Nawet pogoda dopisywała, zwłaszcza że sporo działań odbywało się na wolnym powietrzu. W czasie Expo Zdrowie gdzieś w połowie imprezy zerwał się wiatr na tle silny, że zagrażał naszym namiotom. Jednak wolontariuszy było na tyle, że szybko wzmocnili stabilność namiotów oraz aby zmniejszyć napór wiatru zdjęli część banerów. Co w niczym nie przeszkodziło w kontynuowaniu działań.

Kolejne działania projektu to koncerty orkiestry na placu Bogumiła Hoffa. Było ich 6 i co zadziwiające, każdy z nich odbywał się przy pięknej pogodzie.

Satysfakcjonujące dla nas organizatorów jest to, że wszystkie podjęte przez nas inicjatywy spotkały się z nieoczekiwanie dobrym przyjęciem. Uczestnictwo w nich przerosło nasze oczekiwania. I tak interaktywna wystawa Expo zdrowie zgromadziła nieco ponad 200 osób, z czego 185 osób zarejestrowało się i skorzystało ze wszystkich badań i stanowisk. Zakładaliśmy , że przebadamy 150. W wykładach zdrowotnych, które odbywały się zaraz po expo wzięło udział 240 osób, a szacowaliśmy, że będzie ich 160. Bardzo dużą popularnością cieszyły się koncerty orkiestry dętej w których wzięło udział ok 9 tysięcy osób. Ważne jest, że w czasie trwania koncertów czynne było stoisko z publikacjami tematycznie związanymi z profilaktyką zdrowia: broszury, ulotki, foldery, periodyki a także niewielkie publikacje książkowe.

Pastor Włodzimierz Pilch w czasie prowadzenia koncertu zachęcał do korzystania z bezpłatnych wydawnictw i w ten sposób zostało rozpowszechnione ich ponad 8 tysięcy sztuk. Podczas koncertów wiele osób miało okazję zadumać się nad własnym zdrowiem, pomyśleć o profilaktyce oraz poznać zasady zdrowia.

Ilość słuchaczy na koncertach najbardziej przerosła nasze oczekiwania, gdyż założyliśmy, że skorzysta z nich tylko 300 osób.
Kolejnym elementem projektu była wystawa „Z Biblią przez stulecia”. Właściciel eksponatów, a zarazem kustosz wystawy pastor Henryk Patryarcha zadziwił nas wszystkich wielkością i wyjątkowością swoich zbiorów, a także rozległą wiedzą i prostotą przekazu. Wystawa cieszyła się przeogromnym zainteresowaniem tak, że zwiedzanie grupowe zostało ograniczone do 45 minut, po to aby jak najwięcej chętnych mogło wystawę obejrzeć. Wystawę obejrzało 1611 zwiedzających, wielu z nich przepisywało fragmenty biblii gęsim piórem i na wosku. Liczba zwiedzających przekroczyła trzykrotnie planowaną ilość. Jeszcze kilka dni po zakończeniu wystawy muzeum odwiedzali spóźnieni chętni.

Ostatnim elementem projektu były warsztaty „Szkoła zdrowego gotowania”. Skorzystało z nich 57 osób, które wykazywały bardzo duże zainteresowanie  asadami zdrowego odżywiania. W warsztatach wzięły udział między innymi 4 osoby, które przyjechały do Wisły z tym celu aż z Dębowca. Informację przeczytali w „Dzienniku Zachodnim” . W działaniach na  przyszłość należy rozejrzeć się za większym lokum, gdyż to w którym się znajdowaliśmy okazało się ledwie wystarczające. Wszyscy oprócz nabycia nowych umiejętności zaopatrzyli się w przepisy i wydawnictwa o tematyce zdrowotnej.

Podsumowując, należy stwierdzić, że łącznie z projektu skorzystało 11 000 osób a zaplanowaliśmy, że będzie to 1030. Przyjęte na wstępie cele projektu zostały zrealizowane. To nie do wiary, że aż taka wielka liczba osób była zainteresowana edukacją zdrowotną, zdrowym stylem życia i zmianą niekorzystnych nawyków. Podczas naszych działań upowszechnialiśmy 8 zasad zdrowia, uczyliśmy jak w prosty sposób wpływać na lepsze zdrowie i samopoczucie.

Umożliwiliśmy skorzystanie z bezpłatnych badań przesiewowych, uczyliśmy jak zdrowo gotować i jak wypoczywać. Wiele osób pytało, czy działania będą kontynuowane, a osoby spoza Wisły wyrażały nawet swój żal, że w ich miejscowościach, nikt nie organizuje takich programów. Ponieważ zdrowie pojmujemy w szerokim zakresie oprócz publikacji dotyczących zdrowia fizycznego, uczestnicy projektu mieli możliwość zaopatrzyć się także w literaturę
dotyczącą duchowego wymiaru.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za Jego błogosławieństwa i wiele pięknych doświadczeń, które były naszym udziałem w trakcie realizacji projektu.

Autor: Julia Troszok