Jubileusz Klubu Zdrowia w Bielsku – Białej – 5 lat działalności misyjnej!!!!

W kwietniu 2012 roku obchodzimy pięciolecie działalności misyjnej Klubu Zdrowia w Bielsku – Białej.

Jubileusz stał się okazją do uwielbienia Naszego Stwórcy, który w cudowny sposób błogosławi tej działalności. Od samego początku Klub Zdrowia spotyka się z życzliwością, wsparciem ludzi dobrego serca, którzy pomagają w organizacji comiesięcznych spotkań z mieszkańcami miasta.

7 kwietnia kierownik Klubu Zdrowia Szymon Adamczyk podczas apelu ewangelizacyjnego wyraził wdzięczność dobremu Bogu za Jego prowadzenie, a także podziękował każdej z osób, która wspiera działalność misyjną dobrym słowem, wiarą w powodzenie idei, modlitwą, a także finansami bez których funkcjonowanie Klubu Zdrowia nie byłoby możliwe

Od dnia rozpoczęcia swojej działalności Klub Zdrowia zorganizował 65 wykładów pro – zdrowotnych, odbywających się początkowo w sali bielskiego NOT-u, a obecnie w siedzibie Książnicy Beskidzkiej przy ul. Słowackiego 17a. Oprócz tradycyjnych comiesięcznych spotkań udało się zorganizować wiele spotkań plenerowych nie tylko na terenie Bielska – Białej. W ciągu tych pięciu lat zmieniło się nastawienie ludzi przychodzących i uczestniczących w programach, ale także i urzędów, instytucji naszego miasta. Głoszenie poselstwa zdrowia otwiera często ludziom serca na Ewangelię, pomaga przełamać bariery międzyludzkie, a goście Klubu Zdrowia przybywają na wykłady biblijne, jak również programy antynikotynowe. W ostatnim czasie wśród gości Klubu Zdrowia zainteresowaniem cieszy się książka ,,Wielki Bój’’.

Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.klubzdrowia.eu, gdzie prócz aktualności dotyczących działalności i zaproszeń na wykłady, można znaleźć artykuły o tematyce zdrowotnej, przepisy kulinarne itp. W imieniu kierownictwa Klubu pragniemy wyrazić wdzięczność każdej z osób, która w jakikolwiek sposób wspierała i wspiera działanie Klubu Zdrowia. Niech dobry Bóg nadal prowadzi i wspiera misję związaną z działalnością Klubu.