Konferencja pastorów

W dniu 29 października, w gościnnych progach Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej odbyła się konferencja pastorów i wolontariuszy misyjnych Diecezji Południowej.

Spotkanie rozpoczęliśmy nabożeństwem prowadzonym przez Przewodniczącego Kościoła w Polsce pastora Jarosława Dzięgielewskiego.

Następnie pracownicy socjalni Domu Opieki przedstawili procedury starania się o skierowanie wyznawców do naszej placówki. Dyrektor Zygmunt Jaksz przedstawił referat o tym, jak wiele dobrego może dać osobom starszym służba duchowa pastora.

W pierwszej części konferencji program nawiązywał do przebudzenia adwentowego i historyczno-proroczych początków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Ewangelista A. Bolesta przedstawił referat o początkach ruchu Millerowskiego i adwentyzmu. Następnie ewangelista W. Wołoszyk zaprezentował zagadnienia ducha proroctwa w Piśmie Świętym ze szczególnym uwzględnieniem daru służebnicy Bożej – Ellen White. Po nim pastor W. Szkopiński opierając się na księdze Objawienia przedstawił Adwentyzm jako ruch wywodzący się z proroctw.

Po przerwie obiadowej pastor J.Matter podzielił się z nami przemyśleniami na temat współczesnych zagrożeń dla Kościoła Adwentystów. Następnie spotkanie przybrało formę wymiany opinii i spostrzeżeń oraz pytań związanych z prawem zborowym, misją, organizacją szkoły sobotniej, trudnymi tekstami biblijnymi, itp.

Dyrektor Sekretariatu Ewangelizacji –  Marek Kroczyk przedstawił plany na najbliższy rok. Omówił kwestię nowej Misyjnej Książki 2015 roku, powołania pięcioosobowej grupy misyjnej i priorytetowych miast gdzie zostanie położony szczególny nacisk na ewangelizację.

Ponieważ w grono pracowników zostali przyłączeni 2 bracia: Marcin Knapik i Mariusz Merkis, sekretarz diecezji – pastor P. Stachurski zmówił szczególną modlitwę polecając ich Bogu w służbie.

Następnie przewodniczący Rady Kościoła przedstawił sprawy związane z jego służbą oraz nakreślił sytuację ogólnoświatowego Kościoła na podstawie swoich refleksji po udziale w jesiennym spotkaniu Rady Generalnej Konferencji.

Na koniec przewodniczący diecezji, pastor W. Bostan przedstawił zgromadzonym kilka ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem Rady Diecezji i podjętymi decyzjami.

Spotkanie zakończyliśmy późnym wieczorem udostępniając zajmowaną kaplicę pensjonariuszom, którzy rozpoczęli gromadzić się na wieczorne nabożeństwo.

Autor: Zenon Skorupski