Kontakty

Diecezja Południowa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
ul. Lubelska 25
30-003 Kraków

Tel.: (+48) 12 633 34 69
Faks: (+48) 12 634 00 09
E-mail:  sekretariat@maranatha.pl

NIP: 677-19-11-292

Biuro czynne:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 – 15:00
piątek w godzinach 7:00 – 13:00

1 Diecezja Południowa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Sekretariat sekretariat@maranatha.pl
2  pastor Vasyl Bostan  Przewodniczący Rady Diecezji Południowej  bostan@maranatha.pl
3  pastor Mariusz Sobkowiak  Sekretarz Diecezji  sobkowiak@maranatha.pl
4  Teresa Nowicka-Miroń  Skarbnik Diecezji  tnm@maranatha.pl
5  Zenon Skorupski  Główny Księgowy / Webmaster  zs@maranatha.pl
6 Sandra Piecha-Olech Asystent Sekretariatu Młodzieży  sandra.olech@adwent.pl