Numer konta bankowego
PL 49 1020 2892 0000 5702 0166 5108
Dokonując przelewu z zagranicy należy:
Przed numerem konta wpisac PL
w polu – iban / swift (BIC) code : BPKO PL PW
Właściciel konta:
Diecezja Południowa Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego
ul. Lubelska 25
30-003 Kraków
Poland
Nazwa banku:
Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Wielopole 19
30-942 Kraków
Poland