Obóz misyjno – sportowy dla młodzieży

Już po raz drugi Pan Bóg dopomógł by na Opolszczyźnie w dniach  31.01 – 07.02.2016 r. odbył się obóz misyjny dla młodzieży.

Był to czas pełen niezwykłych doświadczeń. Podczas obozu dbaliśmy o to by każdy dzień rozpocząć z Panem Bogiem, dlatego też wstawaliśmy o poranku, ćwiczyliśmy, a następnie każdy miał osobisty czas w którym mógł pogłębiać relacje z Panem Bogiem. Wspólnie studiowaliśmy Pismo Święte oraz czytaliśmy książki Ducha Proroctwa.

Na obozie działaliśmy także misyjnie, dzięki czemu każdy z nas mógł się szkolić w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi oraz w głoszeniu im Bożego Poselstwa. Najmłodsi uczestnicy naszego obozu byli najodważniejsi, to oni nie przepuszczali żadnej okazji do rozmowy lub możliwości wręczenia literatury napotkanym ludziom.

Każdego dnia mieliśmy nabożeństwa poranne i wieczorne, a wieczorami dodatkowo podsumowywaliśmy każdy miniony dzień, żeby nauczyć się analizować to, co zrobiliśmy i wyprowadzać z tego refleksje i wnioski na przyszłość. Tak więc, gdy wieczorami odpowiadaliśmy na pytanie „Za co dziś jestem wdzięczny Panu Bogu?” nie było dnia by ktoś nie powiedział: „Za misję”, „Za ludzi na misji”, „Za wysłuchaną modlitwę”…

Większość uczestników obozu wyjeżdżając powiedziała, że ten obóz pomógł im naprawić relację z Panem Bogiem i znów zaczęli się modlić. Pan Bóg odpowiedział tutaj na wiele naszych modlitw i pytań.

Ponieważ obóz odbywał się w prywatnym domu na wsi, domownikom zależało także na tym by mieszkańcy wioski mogli również skorzystać z programu obozu, ale przede wszystkim usłyszeć coś więcej o Panu Bogu. Tak więc, gdy na początku obozu pomodliliśmy się wspólnie w takiej intencji, Bóg przysłał do nas na program mieszkańców, pojawiły się osoby, które wzięły udział w zajęciach sportowych, a nawet w nabożeństwach!

Sobotnie nabożeństwo spędziliśmy w zborze Opolskim. Ponieważ mieliśmy możliwość poprowadzenia apelu podczas nabożeństwa  mogliśmy i tam dzielić się naszymi doświadczeniami. Po nabożeństwie wyszliśmy ze zborownikami na misję. Zorganizowaliśmy różnorodne formy misji np.: praca z ankietą nt. Dekalogu, misja herbatka, misja z banerem, a także modlitwa. Był to czas tak wspaniałych doświadczeń, że jedyne co można tu powiedzieć to Chwała Bogu, że chce nas używać w swym dziele!

Gdy spojrzę na miniony tydzień jestem wdzięczna Panu Bogu, za te wszystkie błogosławieństwa którymi nas obdarzył.

Pan Bóg ma różne sposoby działania. Obóz to tylko jedno z miejsc, gdzie młodzież może doświadczyć wspólnoty, wzrostu w chrześcijańskim życiu oraz wzajemnego wsparcia w dążeniu do celu .

Zostaliśmy wyposażeni w dary i talenty, oczywiście każdy ma inne, ale każdy kto oczekuje na powtórne przyjście Jezusa powinien tych darów używać w taki sposób, by dzieło głoszenia ewangelii mogło wzrastać.

Autor: Misja Młodzieży