OKRĘG BIELSKI III kwartał 2017

1. Bielsko-Cieszyński III kw