Oświęcim: błogosławieństwo

14 września 2013 roku w zborze w Oświęcimiu, miało miejsce nabożeństwo połączone z błogosławieństwem Emilii Gąska, która przyszła na świat w lipcu tego roku.

Jej narodziny są wielkim szczęściem zarówno dla rodziców, rodziny jak i dla całego zboru, który przez cały czas wspierał w modlitwach rodziców nienarodzonej jeszcze Emilki.

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże. I brał je w ramiona, i błogosławił, kładąc na nie ręce.”

14 września 2013 roku w zborze w Oświęcimiu, miało miejsce nabożeństwo połączone z błogosławieństwem Emilii Gąska, która przyszła na świat w lipcu tego roku. Jej narodziny są wielkim szczęściem zarówno dla rodziców, rodziny jak i dla całego zboru, który przez cały czas wspierał w modlitwach rodziców nienarodzonej jeszcze Emilki. Podczas ceremonii, młodzi rodzice oddali Panu małą Emilkę, przyrzekając wychowywać ją w miłości i zgodnie z Bożymi zasadami. Uroczystość błogosławieństwa poprowadził pastor Artur Dżaman.

Autor: Korespondent zboru B.G.