Organem sprawującym władzę w imieniu Zjazdu Diecezji, pomiędzy jego zwyczajnymi sesjami jest Rada Diecezji wybierana, co cztery lata.

INFORMACJE OGÓLNE

Rada Diecezji sprawuje władzę w imieniu Zjazdu Kościoła, pomiędzy jego zwyczajnymi sesjami włącznie z prawem wyboru lub odwołania z ważnych przyczyn Przewodniczącego Diecezji, urzędników Diecezji oraz innych osób wchodzących w skład Rady Diecezji, a także dyrektorów sekretariatów i członków komitetów.

Do kompetencji Rady Diecezji należy także: wybór seniorów okręgów Diecezji; uzupełnianie składu rad, komitetów, sekretariatów lub urzędów wybranych przez Zjazd Diecezji w przypadku powstania w nich wakatów z powodu śmierci, rezygnacji lub innych przyczyn; powoływanie komitetu zarządzającego spośród członków Rady, w tym Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika Diecezji, jak również innych komitetów oraz określanie ich kompetencji i sprawowanie nad nimi nadzoru; zatrudnianie personelu niezbędnego do właściwego funkcjonowania Diecezji; udzielanie i cofanie uwierzytelnień lub licencji pastorom i ewangelistom; zarządzanie i rozporządzanie finansami Diecezji i jej majątkiem.

 

W skład Rady Diecezji wchodzą: przewodniczący, sekretarz i skarbnik Diecezji, radni reprezentujący wiernych zatrudnionych w Diecezji w liczbie uchwalonej przez Zjazd Diecezji, radni reprezentujący wiernych niezatrudnionych w Diecezji w liczbie uchwalonej przez Zjazd Diecezji, urzędnicy Kościoła, Wydziału Transeuropejskiego (TED) oraz Generalnej Konferencji. Posiedzenie Rady Diecezji wyznacza Przewodniczący Diecezji, który z urzędu jest jej Przewodniczącym. Może się ono odbywać w każdym miejscu i czasie.

 

RADA DIECEZJI

Przewodniczący – Vasyl Bostan 

Sekretarz – Mariusz Sobkowiak

Skarbnik – Teresa Nowicka-Miroń

 

Radni zatrudnieni w Diecezji:

 • Andrzej Cichy (administrator budynków Diecezji)
 • Artur Dżaman (pastor)
 • Jacek Gliński (wolontariusz misyjny)
 • Edward Parma (senior okręgu krakowskiego)

 

Radni niezatrudnieni w Diecezji:

 • Maria Bar (przedstawiciel zboru w Rzeszowie)
 • Janina Ganczarczyk (przedstawiciel zboru w Bielsku-Białej)
 • Jacek Jaworski (przedstawiciel zboru w Zakopanem)
 • Jerzy Krzok (przedstawiciel zboru w Łańcucie)
 • Sandra Piecha-Olech (przedstawiciel zboru w Katowicach)
 • Renata Smyk (przedstawiciel zboru w Pszczynie)
 • Aleksander Stekla (przedstawiciel zboru w Jaworzu)
 • Marek Środa (przedstawiciel zboru w Cieszynie)
 • Zofia Włodarczyk (przedstawiciel zboru w Krakowie Nowej Hucie)