——————————— MISJA SEKRETARIATU MŁODZIEŻY ————————–

W przyszłości, to młodzież będzie decydować o obliczu Kościoła – rozwoju jego struktury oraz działań ewangelizacyjnych. Dlatego niezwykle istotne jest, aby we właściwy sposób przygotować młodych wyznawców do aktywnej służby w Kościele. Coraz większa sekularyzacja społeczeństwa stanowi poważne zagrożenie dla duchowego rozwoju młodych ludzi. Należy więc otoczyć tą grupę szczególną opieką duszpasterską. Misja Sekretariatu ds. Młodzieży koncentruje się właśnie na tych dwóch obszarach.

 

——————————————————— MOTTO ——————————————————

Przyszłość zaczyna się dzisiaj.

 

———————————————————- CELE ——————————————————–

  1. przygotowanie młodych osób do aktywnej służby w Kościele (2 Tym. 4.2)
  2. sprawnie funkcjonujące duszpasterstwo młodzieży ( 11.9-10)
  3. wzajemna integracja środowiska młodych adwentystów – budowanie więzi i poczucia wspólnoty ( 18.20)

 

—————————————————- DZIAŁALNOŚĆ ————————————————-

  1. organizacja diecezjalnych i lokalnych zjazdów młodzieży
  2. pomoc w realizacji różnych programów adresowanych do młodzież na terenie zborów
  3. przygotowywanie szkoleń i warsztatów dla liderów młodzieży
  4. prowadzenie fanpage’u Młodzieży Diecezji Południowej
  5. redagowanie czasopisma Kontakt
  6. uczestniczenie w pracach Rady Młodzieży przy Diecezji Południowej
  7. prowadzenie programu motywującego młodzież pt. BIBLEchallengePL

 

—————————– DYREKTOR SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY ————————–

Dyrektorem Sekretariatu ds. Młodzieży jest Sandra Piecha-Olech, będąca wyznawczynią zboru w Katowicach.

 

—————— OKRĘGOWI KOORDYNATORZY SEKRETARIATU MŁODZIEŻY ————–

Rafał Prokopiuk – okręg katowicki

Klaudia Owczarek – okręg bielsko-cieszyński

Maria Jaworska-Trzop – okręg krakowski

Paulina Radke – okręg rzeszowski

Michał Staliś – okręg opolski

————————— ZWIĄZEK HARCERSTWA ADWENTYSTYCZNEGO ———————–

Na terenie Diecezji Południowej działa także harcerstwo adwentystyczne. Komendantem Chorągwi Południowej ZHA Pathfinder jest Sandra Początek, będąca wyznawczynią zboru w Katowicach.