MARIUSZ SOBKOWIAK – SEKRETARZ DIECEZJI POŁUDNIOWEJ

sobkowiakSłużbę duszpasterską rozpoczął w 1981 roku na terenie Górnego Śląska w zborze w Bytomiu i Rudzie Śląskiej. Następnie pracował na terenie nowosądecczyzny w Gorlicach i Nowym Sączu. Kolejnym miejscem było Opole oraz na terenie Podkarpacia: Rzeszów, Markowa i Łańcut. Obecnie mieszka w Bielsku-Białej. Ukończył ówczesne Seminarium Duchowne Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W 2015 roku, XLIV Zjazd Diecezji Południowej powierzył mu urząd sekretarza Diecezji. Wraz z małżonką Małgorzatą posiadają dwóch synów. Kontakt: mariusz.sobkowiak@adwent.pl