Skąd wziąć pieniądze, aby pomagać?

Żeby dać coś innym, sami musimy to mieć. Ta oczywista prawda odnosi się zwłaszcza do dobroczynności.

8–9 stycznia podczas szkolenia w Łodzi pracownicy i wolontariusze Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh) dowiedzieli się o różnych sposobach pozyskiwania pieniędzy, towarów czy usług koniecznych, aby móc skutecznie nieść pomoc osobom potrzebującym.

Ogólnopolskie szkolenie dla wolontariuszy ze sponsoringu i fundraisingu (od ang. fund – fundusze i raise – zbierać) odbyło się w siedzibie zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Łodzi-Widzewie. Prowadził je Adrian Podgórny, specjalista ds. sponsoringu w dużej wrocławskiej instytucji. Uczestnicy zgodnie podkreślają bardzo dobrą atmosferę spotkania i przydatność wiedzy, jaką zdobyli.

– To było bardzo dobre, merytoryczne szkolenie. Teraz już wiemy dokładnie, co mamy robić. Cieszę się też, że mogliśmy wymienić się doświadczeniami z działalności dobroczynnej – mówi Henryk Turczak, kierownik filii w Łodzi.

Pierwszy dzień zajęć poświęcony był sponsoringowi, czyli coraz popularniejszej formie współpracy na przykład organizacji charytatywnych, jaką jest też ChSCh, z firmami, które w zamian za określone przywileje sponsorskie – promocję swojej nazwy, produktów czy usług – udzielają różnorodnego wsparcia dla działań dobroczynnych. W poniedziałek natomiast mowa była o fundraisingu, czyli pozyskiwaniu funduszy przede wszystkim od darczyńców indywidualnych np. podczas kwest, aukcji, sprzedaży cegiełek czy poprzez stawianie skarbon w miejscach publicznych.

– Na początku wiele nie rozumiałam. Ale potem byłam zachwycona. Dowiedziałam się wielu przydatnych rzeczy – podkreśla Romana Kłapyta, kierownik filii w Stalowej Woli.

– Prelegent w przejrzysty sposób, krok po kroku przedstawił zagadnienia związane z tematem szkolenia. Nie zabrakło też pożytecznych zajęć praktycznych – zaznacza Maria Bar, kolejna z uczestniczek.

Mimo że chęć pomocy jest czymś ważnym, równie ważna jest wiedza na temat, skąd wziąć pieniądze, aby pomagać. Dlatego z pewnością łódzkie szkolenie zaprocentuje w przyszłości i ułatwi niesienie wsparcia naszym bliźnim.

Pamiętaj, aby przekazać 1% dla ChSCh (KRS 0000 220 518).

Autor: ChSCh