Sprawozdanie z Rady Diecezji Południowej

Miłe siostry, drodzy bracia, współwierzący w Chrystusie Jezusie, poniżej przedstawiamy ważne decyzje Rady Diecezji Południowej z dnia 2.10. 2011 roku.

OŻYWIENIE I REFORMACJA
– W związku z promowaniem idei ożywienia oraz reformacji uchwalono zakupić 2000 książki D. Smitha „40 dni, które zmienią twoje życie”, tak aby każdy wyznawca w Diecezji Południowej mógł otrzymać bezpłatny egzemplarz. Książka „40 dni…” to praktyczny przewodnik i bardzo dobra kontynuacja książki M. Finleya „Ożyw nas ponownie”.

EWANGELIZACJA I MŁODZIEŻ
– Postanowiono powołać brata Marka Kroczyka jako Dyrektora sekretariatu ewangelizacji. Powołano również komitet ewangelizacyjny w skład którego wchodzą wraz z bratem Markiem Kroczykiem, pastorzy Jarosław Dzięgielewski, Piotr Stachurski, Dariusz Lazar, jak również Dyrektor sekretariatu ds. zdrowia ( osoba ta powołana zostanie w najbliższym czasie).
– Powołano pastora Wasyla Bostana jako Dyrektora sekretariatu młodzieży.

KADRA
– W związku z powołanie dotychczasowej księgowej Diecezji Beaty Dąbrowskiej do pracy w ChSCh zadecydowano, iż z dniem 1.11. 2011 roku obowiązki księgowego na cały etat przejmie pracujący do tej pory na ½ etatu Zenon Skorupski. Decyzja ta jednocześnie zmniejsza o ½ etatu zatrudnienie w biurze Diecezji.
– Agnieszka Ułasiewicz dalej pełnić będzie funkcję sekretarki w biurze Diecezji.

Pamiętajmy o sobie wzajemnie w modlitwach i trwajmy w błogosławionej wspólnocie z naszym wspaniałym Bogiem. Wspierajmy modlitwami i wszelkim dobrym zaangażowaniem służbę na rzecz zbawienia ludzi na terenie naszej Diecezji. Pan jest blisko.

Autor: Piotr Stachurski