Wakacyjna misja wśród młodzieży – Danielki 2015

W minione wakacje odbyły się wszystkie cztery z zaplanowanych obozów sportowo-misyjnych dla młodzieży. Miały one miejsce w Danielkach. Wzięło w nich udział 55 młodych osób z całej Polski.

Szkolono 12 młodych liderów. Jeśli chodzi o sportową stronę obozów to każda grupa miała szkolenie ze wspinaczki oraz wędrowała po okolicznych górach. Niektóre osoby z grupy licealistów zaliczyły nawet jeden dzień kursu wspinaczkowego z trenerem Jackiem Jaworskim.

Nasza misja była bardzo różnorodna. W dużym stopniu wspieraliśmy miejscowe działania misyjne odwiedzając rodziny, z którymi odbywają się regularne spotkania biblijne. W ramach obozu odbyło się inauguracyjne spotkanie biblijne w domu jednej z rodzin,w którym uczestniczyły dwie rodziny z Orawy i 13 obozowiczów:) Poza tym podczas 3 obozów zorganizowaliśmy nabożeństwa sobotnie w Danielkach i w nich także uczestniczyli ci właśnie nasi przyjaciele:) Przeprowadzony został również jeden wykład zdrowotny, na który przyszło 10 z zewnątrz. Rozpowszechniliśmy sporo literatury o tematyce zdrowotnej i duchowej. Śpiewaliśmy dla ludzi, rozdawaliśmy herbatę, robiliśmy ankiety i modliliśmy się z nimi. Mogliśmy też pomagać im przy różnych pracach takich jak kopanie ziemniaków czy przygotowywanie opału na zimę. Oglądaliśmy działanie Boże na każdym z obozów. Duch Boży dotykał serc uczestników, liderów, osób wspierających oraz tych, do których wychodziliśmy by dzielić się Bożą miłością. Sprawozdania oraz zdjęcia, a także filmiki z obozów można zobaczyć na stronie www.misjamlodziezy.wordpress.com.

Autor: Maria Jaworska-Trzop, Grupa Misyjna Trzej Aniołowie