Wakacyjne obozy misyjne dla młodzieży

05 sierpnia rozpoczął się obóz misyjny grupy „Trzej Aniołowie” w Zakopanem.

Przyjechało 13 uczestników z różnych stron kraju, a nawet z zagranicy. Każdy z nich był inny, ale łączyły nas wspólne cele. Pragnęliśmy opowiadać ludziom o Zbawicielu, ale też pogłębić relację z Bogiem oraz ze sobą nawzajem.

Dzień na obozie rozpoczynał się gimnastyką poranną, a kończył wspólnym opowiadaniem doświadczeń z życia chrześcijańskiego w mijającym dniu. Jednak najważniejszym punktem całego programu był poranny osobisty czas z Bogiem. Tylko kiedy spędzaliśmy czas z samego rana na modlitwie i studium Pisma Świętego możemy dobrze przeżyć cały dzień. Wszyscy nauczyliśmy się, że w czasie ewangelizacji najważniejsze jest słuchanie rozmówcy, ponieważ tylko wtedy możemy odpowiedzieć na jego duchowe potrzeby.

Pracowaliśmy głównie z ankietą na temat wydawnictwa „Znaki Czasu” w blokach, na wioskach czy ulicy. Każde miejsce umożliwiało zdobycie nowych doświadczeń. Jednak wspólnym elementem łączącym wszystko była modlitwa, która w czasie pracy misyjnej odgrywa znaczącą rolę. Chcieliśmy by na obozie modlitwa była szczególnie obecna. Nawet mieliśmy „Dzień Duchowego Strażnika”- każdego dnia losowaliśmy inną osobę i naszym zadaniem było obdarzyć ją szczególną troską poprzez modlitwę, ale też drobne prezenty.

Na obozie był też czas na warsztaty dotyczące praktycznego życia chrześcijańskiego jaki i misji. Rozważaliśmy wiele interesujących tematów, które warto przemyśleć i wprowadzić w życie po powrocie do domu. W czasie pobytu w Zakopanem mieliśmy wspólną wycieczkę do Doliny Kościeliskiej i znajdujących się tam jaskiń. Nasz pobyt wśród natury wykorzystalismy też na ewangelizację, ponieważ wręczaliśmy niektórym turystom książki „Droga do Chrystusa” i „Obiecująca przyszłość”. Niektórzy członkowie tamtejszego zboru uczestniczyli w wieczornym programie jaki i sobotnich wyjściach misyjnych.
W czasie tego pobytu Bóg dał nam: przeprowadzić 176 ankiet, rozdać 300 książek „Droga do Chrystusa” i : Obiecująca przyszłość” i 76 płyt m. in „Mesjasz” i Wielki Bój”. Na ponowne spotkanie zgodziły się 32 osoby, w tym 4 na wspólne studium Pisma Świętego. Dziękujemy Bogu za nie i za to czego mogliśmy doświadczyć na tym obozie.
Przed nami jeszcze tego lata odbędzie się jeszcze 7 obozów misyjnych, na które serdecznie zapraszamy.

Autor: Natalia Perz