INFORMACJE OGÓLNE

Organem wykonawczym Rady Diecezji, a zarazem organem zarządzającym sprawami religijnymi, administracyjnymi i gospodarczymi Diecezji w realizacji jego statutowych celów w okresie między posiedzeniami Rady Diecezji jest Zarząd Diecezji, zwany Komitetem Zarządzającym Diecezji.

W skład Zarządu Diecezji wchodzą: przewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz osoba spośród zatrudnionych w Diecezji i osoba spośród niezatrudnionych w Diecezji. Posiedzenie Zarządu Diecezji wyznacza Przewodniczący Diecezji, który z urzędu jest jego Przewodniczącym. Może się ono odbywać w każdym miejscu i czasie.

Osoba spośród zatrudnionych w Diecezji oraz osoba spośród niezatrudnionych w Diecezji, wchodzą w skład Zarządu rotacyjnie, co pół roku.

ZARZĄD DIECEZJI

Przewodniczący – Vasyl Bostan

Sekretarz – Mariusz Sobkowiak

Skarbnik – Teresa Nowicka-Miroń

Radny spośród osób zatrudnionych – Edward Pamra

Radny spośród osób niezatrudnionych – Jerzy Krzok