Zbory i Grupy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Diecezji Południowej

„Błogosławieni owi słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę, powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole, i przystąpiwszy, będzie im usługiwał.” Łuk. 12,37

Drogie Siostry, Drodzy Bracia.


Minione miesiące obfitowały w fakty świadczące o bliskim drugim przyjściu Chrystusa. Nadzieje związane z tym oczekiwanym wydarzeniem potwierdzają się z każdym dniem. Pragniemy, by trwanie w zbawczej więzi z Niebiańskim Ojcem wzmocniło nasz pokój i radość, a także świadectwo  o powracającym Zbawicielu.


Dlatego też na nadchodzący 2012 rok pragniemy polecić nas szczególnej opiece Bożej. Modlimy się nie tylko o Pańskie wsparcie w każdej chwili, ale też, byśmy to szczególe prowadzenie potrafili wszyscy dostrzec, by przez to budowała się wiara nasza jak i pewność, że Bóg prowadzić będzie w swej łaskawości dalej, aż do szczęśliwego spotkania z Jezusem przy jego powrocie.
Niech Wszechmogący wyposaży nas i nasze domy we wszystko „co jest potrzebne do życia i pobożności” (2 Piotr. 1,3).

W imieniu Zarządu i pracowników Diecezji Południowej

brat w Chrystusie
Jarosław Dzięgielewski

Autor: Zenon Skorupski