Zjazd Filii ChSCh okręgu wschodniego Diecezji Południowej

Była to okazja do zaprezentowania dotychczasowych działań lokalnych filii, oraz zachęcenie pozostałych zborów do podobnej aktywności.

Poza tym był czas na pytania do dyrektora Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej – Piotra Nowackiego

Ewa i Piotr opowiedzieli obecnym, jak obecnie wygląda w Nowej Hucie współpraca z Bankiem Żywności. Polega ona głównie na przyjmowaniu raz w miesiącu partii żywności dla 170 podopiecznych wskazanych przez rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej i rozdaniu jej wg listy. Trudnością są formalności, jakich przy tym trzeba dopełnić rozliczając się z otrzymanych artykułów spożywczych. Dysponują przy zborze niewielkim pomieszczeniem (12 m kw.) w którym niewiele można pomieścić.

Michał podzielił się swoimi refleksjami, jak pośrednictwo ChSCh było pomocne przy zorganizowaniu koncertu charytatywnego Adwentystycznej Orkiestry Symfonicznej z USA w znanym budynku Barokowego Kościoła w centrum miasta.  Celem była zbiórka darów na leczenie chorego Olafka. Szyld ChSCh otwarł drzwi do personelu medycznego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu, który wskazał na te potrzebujące dziecko.

Bogdan i Halina Toberowie są już starszym małżeństwem. Mieszkają w Chrzanowie. Mąż jest kierownikiem filii ChSCh, natomiast małżonka jest kierownikiem Klubu Zdrowia. Sama nie angażuje się w prowadzenie prelekcji, ale dba o to, aby każdego miesiąca był zaproszony odpowiedni wykładowca. Z reguły są to promotorzy zdrowia. Po każdym wykładzie dla jego uczestników czeka przygotowana przez nią degustacja do 3 produktów. Miasto Chrzanów nie pobiera opłat za wynajem Sali. Na każdym spotkaniu obecny jest przedstawiciel lokalnej prasy.
Małżeństwo Zbyszka i Ani Wiergowskich przedstawiło sprawozdanie z prowadzonego przez nich Klubu Zdrowia w Rabce, które odbywają się comiesięcznie. Dzięki poszukiwaniu sponsorów i grantów które otrzymują na działalność ChSCh od lokalnych władz, mogą jeszcze więcej czynić dla środowiska w którym żyją.

Tytus Gudzowski – koordynator filii ChSCh, przedstawił na koniec prezentację „Jak założyć filę ChSCh w swoim zborze?” . Wpierw musi być podjęta uchwała Rady Zboru o powołaniu filii ze wskazaniem jej kierownika. Następnie Zarząd ChSCh podejmuje uchwałę o utworzeniu Filii i przekazuje pełnomocnictwo jej kierownikowi.
Na koniec dyrektor ChSCh – Piotr Nowacki odpowiadał na pytania uczestników spotkania. Zachęcał do pozyskiwania środków z 1% na działalność lokalnych filii i korzystania z możliwości pozyskiwania dofinansowania od lokalnych władz na konkretne programy związane z działalnością statutową.

Autor: Zenon Skorupski