Zjazd Młodzieżyw Katowicach

Pięknego dnia sobotniego, 14 maja 2011r. w zborze w Katowicach odbyło się uroczyste nabożeństwo połączone ze zjazdem młodzieżowym CFM pt. „Nadzieja płynąca z Golgoty”.

Niniejszy tytuł został wybrany nie przez przypadek. W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi zapomina o istocie ofiary poniesionej przez naszego jedynego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Można by zapytać, dlaczego adwentyści powinni sobie przypominać wagę męczeńskiej śmierci Pana Jezusa? Niemniej jednak organizatorzy zdecydowali się na wybór tego hasła zjazdu, ponieważ każdy chrześcijanin musi pamiętać, jak wielką wartość i cenę ma jego zbawienie.Organizatorami byli członkowie zborów z Rudy Śląskiej, Kochanowic i Katowic.

Program całego zjazdu był bardzo bogaty pod względem muzycznym, opowiadanych doświadczeń i kazanego Słowa Bożego, dlatego nabożeństwo rozpoczęło się o godzinie 9.00. Na początku wystąpili braterstwo Sobaszkowie z dziećmi, którzy przypomnieli wszystkim zebranym kilka pięknych, może nieco zapomnianych pieśni. Po tym krótkim rozśpiewaniu, przybyłych gości powitali nasi mili konferansjerzy Kasia i Piotr, którzy po przez krótką scenkę, przedstawili nam sedno Bożego ratunku dla grzeszników, mianowicie śmierć Zbawiciela i życie w Nim! Szkoła sobotnia została kiedyś pięknie określona mianem „serca nabożeństwa”, dlatego aby nie ujmować nikomu Bożych błogosławieństw z tytułu skróconej szkoły sobotniej w jednej klasie, postanowiliśmy przeprowadzić pełnowymiarową, 45 minutową szkołę sobotnią, a zgromadzenie zostało podzielone na 7 klas. Oczywiście nie mogło zabraknąć też doświadczeń ku zbudowaniu wiary i pokrzepieniu braci i sióstr, które opowiadała siostra pracująca misyjnie na terenie Rudy Śląskiej i pewien student. Głównym mówcą był pastor Jacek Matter, który wygłosił poruszające kazanie o śmierci Pana Jezusa widziane oczyma Szymona Cyrenejczyka, który został zmuszony do niesienia krzyża Pańskiego. Jest to piękna analogia szczególnie dla nas, chrześcijan, których spotykają często przeciwności losu, zdarzenia, których sensu nie pojmujemy w chwili obecnej, lecz po upływie dłuższego czasu, dostrzegamy cel tych doświadczeń.
Po nabożeństwie wszyscy chętni i głodni goście zostali podjęci smacznym obiadem przygotowanym przez drogie siostry z Rudy Śląskiej. Druga część zjazdu rozpoczęła się od zaprezentowanej przez młodzież ze śląska sztuki teatralnej pt. „Znak Krzyża”. Jest to poruszająca i przejmująca opowieść o pierwszych naśladowcach Jezusa Chrystusa, którzy żyli często w otoczeniu, które nie było w stanie zrozumieć ich wierzeń. Główny bohater jest prostym cieślą, który przypadkiem skonstruował krzyż dla swojego Mistrza. Dalsza część programu obfitowała w studium Biblii, konkurs Biblijno-muzyczny    i warsztaty. Pragnieniem organizatorów było także, aby przybyli z wszech stron goście mogli choć trochę poznać piękno gwary śląskiej, dlatego ciocia Irena przybliżyła nam czym charakteryzuje się „ślunsko gotka”.
Dziękujemy przede wszystkim Bogu Wszechmogącemu za Jego błogosławieństwa i zbawienie w Chrystusie Jezusie, o którym mogliśmy w ten pamiętny dzień sobotni rozmyślać.

Autor: Maciej Matter