Zjazd podokręgowy w Katowicach

Dnia 17 listopada 2012 r. w katowickim Kościele Adwentystów Dnia Siódmego odbył się zjazd podokręgowy.

Hasło zjazdu korespondowało z palącym tematem w kręgu chrześcijan: „Między wiarą a zwątpieniem”. Odpowiedzi dotyczące tego tematu zostały zawarte w poselstwie wygłoszonym przez pastora Wasyla Bostana. Jego dopołudniowe i popołudniowe kazania niosły pociechę i zachętę, ponieważ opowiadały o Panu Jezusie oraz innych sługach Bożych, którzy stawali twarzą w twarz z podobnymi przeciwnościami losu, jak współcześnie żyjący chrześcijanie.

Kwestia walki duchowej i Bożej zbroi została we wspaniały sposób przedstawiona przez siostrę Sandrę Piechówną w czasie szkoły sobotniej.

Licznie przybyli na nabożeństwo goście mieli również możliwość usłyszenia sześciu premierowych utworów muzycznych w wykonaniu Chóru Diecezji Południowej pod przewodnictwem Samuela Bukowskiego.
Ponadto na przybyłych czekała również ciepła zupa oraz herbata przygotowana przez siostrę Renatę Parmę.

Popołudniowa część nabożeństwa poprowadzona została przez pastora Artura Dżamana. Jej atrakcję stanowił między innymi interesujący i wymagający pokaźnej wiedzy biblijnej konkurs, prowadzony przez brata Krystiana Parmę i jego dwoje pomocników: Wiolę Koper oraz Kamila Malińskiego.

Bogu Najwyższemu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie zjazdu serdecznie dziękujemy.

Autor: Maciej Matter