2015 PRACE RADY DIECEZJI I KOMITETU ZARZĄDZAJĄCEGO DIECEZJI POŁUDNIOWEJ

Prezentujemy raporty z prac Rady Diecezji oraz Komitetu Zarządzającego Diecezji

————————————— 2015 —————————————

Ewangelizacja

 • – Zaproszenie pastora Geoff’a Youlden’a z Australii do prowadzenia cyklu wykładów pt. „Życie po życiu” w Bielsku-Białej
 • – Udzielenie dotacji do realizacji projektu „Misja po hiszpańsku”, realizowanego przez br. Mario Jarib Diaz Ochoa
 • – Zakup literatury ewangelizacyjnej dla Grupy Misyjnej „Trzej aniołowie”
 • – Dofinansowanie projektu misyjnego realizowanego na terenie miasta Tychy
 • – Dofinansowanie projektu misyjnego „Wielki bój” realizowanego przez zbór w Sosnowcu
 • – Zakup literatury ewangelizacyjnej dla zboru w Skoczowie, Wiśle
 • – Dofinansowanie projektu misyjnego realizowanego na terenie miast: Olkusz, Bukowno i Lgota
 • – Sfinansowanie kosztów urządzenia studia telewizyjnego, które realizując potrzeby Diecezji będzie umieszczone na terenie domu modlitwy w Oświęcimiu

Duszpasterstwo

 • – Dofinansowanie spotkania integracyjnego w Wiśle, organizowanego przez zbory w Rudzie Śląskiej, Wiśle i Żorach.
 • – Dofinansowanie wyjazdu 55-cioro dzieci z terenu okręgu śląskiego do średniowiecznej osady w Białogardzie
 • – Dofinansowanie zjazdu okręgowego w Wiśle
 • – Sfinansowanie kosztów przejazdu zespołu wokalnego ze zboru w Żorach na koncert w Domu Opieki „Samarytatnin”
 • – Dofinansowanie zjazdu młodzieży w okręgu opolskim
 • – Dofinansowanie kosztów przejazdu katechety do zboru w Andrychowie
 • – Dofinansowanie obozów młodzieżowych prowadzonych przez s. Marię Jaworską-Trzop
 • – Pokrycie kosztów organizacji Kampu Diecezjalnego na terenie miejscowości Suchy Bór
 • – Reorganizacja podziału administracyjnego Diecezji na pięć okręgów: bielsko-cieszyński, katowicki, krakowski, opolski, rzeszowski
 • – Dofinansowanie zjazdu młodzieżowego CFM w okręgu bielsko-cieszyńskim

Sprawy personalne

 • – Uzupełnienie składu Rady Diecezji poprzez powołanie br. Jacka Glińskiego z grona osób zatrudnionych w Diecezji
 • – Przyjęcie do służby pastora Mateusza Krzesińskiego w charakterze stażysty na terenie miasta Jastrzębie Zdrój
 • – Przeniesienie pastora Artura Dżamana do służby na terenie miasta Krakowa
 • – Przeniesienie pastora Mariusza Merkisa do służby na terenie miasta Jaworzna
 • – Podniesienie pastora Stanisława Rabczaka do rangi pastora próbnego
 • – Podniesienie wolontariusza misyjnego pastora Mariusza Merkisa do rangi pastora stażysty
 • – Przeniesienie pastora Edwarda Parmy do służby na terenie miasta Tarnowa
 • – Przeniesienie pastora Grzegorza Trzpila do służby na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska
 • – Przyjęcie do służby pastora Henryka Szatkowskiego w niepełnym wymiarze czasu
 • – Powołanie s. Sandry Piecha-Olech na dyrektora sekretariatu młodzieży
 • – Powołanie s. Sandry Początek na komendanta Chorągwi Południowej ZHA

Administracja

 • – Dotacja do zakupu opału dla zboru w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • – Dotacja do remontu domu modlitwy w Rudzie Śląskiej
 • – Dotacja do sfinansowania kosztów ułożenia kostki brukowej na terenie posesji kościelnej w Jastrzębiu Zdroju
 • – Dotacja do remontu domu modlitwy w Krakowie Nowej Hucie
 • – Sprzedaż budynku kościelnego w Katowicach i przeznaczenie uzyskanych środków za zaspokojenie potrzeb lokalowych miejscowego zboru i zakup mieszkania dla pastora
 • – Dotacja do remontów domów modlitwy w Wieluniu, Lgocie, Jaworznie, Kielcach
 • – Rozpoczęcie przebudowy budynku kościelnego w Gliwicach
 • – Zakup działki budowlanej w Chrzanowie na potrzeby budowy nowego domu modlitwy