Aktualności

Aktualności

Adwentyści na konferencji naukowej w Tarnowie

Czy w społeczeństwie demokratycznym ma dominować jeden światopogląd, czy pokojowo współistnieć wiele światopoglądów? Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa światopogląd i jak go sklasyfikować? Jak wygląda, a jak powinna wyglądać edukacja młodego pokolenia, by potrafiło ono odnaleźć się w dzisiejszym zmieniającym się świecie, a jednocześnie umiało żyć autentycznie i pokojowo? To niektóre z zagadnień poruszanych w trakcie konferencji naukowej pt. „Kształtowanie społeczeństwa wieloświatopoglądowego jako cel procesów edukacyjnych” zorganizowanej w Tarnowie 28-29 września br.

Organizatorami konferencji pod patronatem Antropologicznej Szkoły Filozofii Prawa Marii Szyszkowskiej byli: Stowarzyszenie Filozofii Krajów Słowiańskich, Katedra Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji.  W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zboru w Tarnowie. Brat Andrzej Gorzkowicz ze zboru tarnowskiego wygłosił referat pt. „Nowy porządek świata”, nt. edukacji z perspektywy biblijnej.

Podczas wystąpień naukowców z całej Polski, a także z zagranicy, można było dostrzec poszukiwanie odpowiedzi, jak nasza europejska cywilizacja może poradzić sobie z wyzwaniem migracji i związanym z nią „konfliktem” różnych kultur. Mówiono o problemach systemu edukacyjnego.

W wystąpieniu Andrzej Gorzkowicz zaakcentował rolę hebrajskiego systemu wychowania, na podstawie Pwt 6,4-9 i Dn 1,3-4.18-20, a także chrześcijańskiej filozofii życia na podstawie słów Jana Chrzciciela zapisanych w Łk 3,10-14, gdzie czytamy m.in. „Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie (…) Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. (…) Na nikim nic nie wymuszajcie”. Swój referat zakończył myślą o nowym, optymistycznym porządku świata (Ap 21,1-5), którego autorem wedle słów Biblii będzie sam Bóg, panujący nad historią (Dn 2).

Warto nadmienić, że adwentyści cyklicznie biorą udział w tarnowskich konferencjach, którym patronują prof. Maria Szyszkowska i dr Tadeusz Mędzelowski. Na konferencji gościli już po raz dziesiąty, prowadząc stoisko z książkami. W trakcie dotychczasowych spotkań – obok wielokrotnego udziału brata Andrzeja Gorzkowicza – referat wygłosiła również Beata Baron, wykładowca adwentystycznej Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej. Uczestnicy ostatniej konferencji zostali również obdarowani książkami ufundowanymi przez diecezję południową Kościoła adwentystów.

A.W.