Chrzest w Rybniku

Sobotni poranek 15 października   był dla zboru w Rybniku szczególnie radosnym dniem.

Na uroczystym nabożeństwie budującym kazaniem służył pastor Marek Rakowski. Pieśni śpiewane przez naszą młodzież przygotowały nas duchowo do uroczystości chrztu. Nasi katechumeni   Ewa, Grażyna, Mariusz  pragnęli w tym dniu powiedzieć Bogu tak pragniemy Tobie służyć. Szczególnymi gośćmi byli przedstawiciele z KSB  w której nasi katechumeni brali udział. Obrządku zanurzenia dokonał pastor Edward Parma. Dziękujemy Bogu za Grażynę, Ewę i Mariusza, którzy wniosą dużo radości i ożywienia dla zboru w Rybniku.

Autor: Renata Początek-Parma