Diecezjalna Konferencja Starszych Zborów

W dniach 13,14 maja br. odbyła się w Wiśle kolejna Konferencja Starszych Zboru. W spotkaniu wzięło udział ok. czterdziestu przywódców zborów z terenu Diecezji Południowej. Wszystkich uczestników Konferencji powitał Przewodniczący Diecezji – pastor Vasyl Bostan. Następnie, Słowem Bożym podczas inauguracyjnego nabożeństwa służył sekretarz Diecezji – pastor Mariusz Sobkowiak, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie i konieczność posiadania wiary zarówno w naszym życiu chrześcijańskim, jak i służbie Bogu. Po chwili wspólnych modlitw, braterstwo Izabela i Marek Lewosińscy ze zboru w Jastrzębiu Zdroju, poprowadzili bardzo interesujące warsztaty nt. właściwych relacji interpersonalnych oraz skutecznej służby starszego zboru. Część popołudniową Konferencji zakończyło wystąpienie Przewodniczącego Diecezji nt. biblijnego pojęcia kościoła Bożego. Natomiast w wieczornym nabożeństwie, Słowem Bożym służył starszy zboru z Jaworza – br. Aleksander Stekla.

Drugi dzień Konferencji rozpoczęło poranne nabożeństwo prowadzone przez starszego zboru z Kędzierzyna-Koźla, br. Leszka Lenczewskiego. Następnie s. Sandra Piecha-Olech, dyrektor sekretariatu młodzieży, prowadziła bardzo ciekawe i inspirujące warsztaty nt. umiejętności właściwego komunikowania się. Później, w programie poprowadzonym przez sekretarza Diecezji, wszyscy uczestnicy mieli możliwość przypomnienia sobie najważniejszych zagadnień znajdujących się w Prawie Zborowym. Konferencję zakończył przewodniczący Diecezji, który przedstawił bieżącą sytuację Diecezji, a także odpowiadał na różnego rodzaju pytania. Ten niezwykle błogosławiony i budująco spędzony czas zakończyliśmy wspólną modlitwą oraz jak zawsze bardzo smacznym posiłkiem.