Do sióstr i braci w Diecezji Południowej oczekujących powtórnego przyjścia Chrystusa.

Drodzy uczniowie Jezusa Chrystusa – On pragnie, byśmy na drodze naszej wiary i uczniostwa stawiali kolejne kroki.

Tak, Bóg błogosławił nam do tej pory, zarówno w osobistym życiu duchowym, jak i w służbie. Ale, czy podzielacie moje przeświadczenie, że „to już nie wystarczy”? Bardzo potrzebujemy bliższej społeczności z Bogiem, potrzebujemy doświadczeń wiary, jakich jeszcze nie mamy, szczerego poświęcenia w modlitwie i zaangażowaniu w służbie dla zbawienia bliźnich. Promowana w naszym Kościele idea ożywienia i reformacji nie jest jednym z wielu programów, który wkrótce zarzucimy na rzecz innego. Jeśli, wobec wydarzeń i wyzwań, które dotykają ten świat, nie postanowimy teraz, by Bóg w Swej nieograniczonej łasce i mocy ożywiał i reformował nasze duchowe życie, to na kiedy odłożymy te decyzje i działania?

Po książce „Ożyw nas ponownie”, której treść przez moc Ducha przyczynia się do Bożego ożywienia i reformacji w niejednym sercu i niejednym zborze, mamy do dyspozycji kolejną książkę. „40 dni które zmienią twoje życie” to praktyczny poradnik inspirujący do modlitw, rozważań biblijnych i misji w oczekiwaniu na powtórne przyjście Zbawiciela. Książka rozpowszechniana jest bezpłatnie wśród wyznawców naszej Diecezji, aby każdy mógł z niej skorzystać. W najbliższym czasie dotrze do każdego zboru. Nie pomińmy tej cennej możliwości mającej służyć ku błogosławieństwu w naszym życiu, naszych rodzinach i zborach.
Z życzeniami radości w Chrystusie – Zarząd Diecezji Południowej.

Tekst z okładki książki:

40 DNI modlitw i rozważań biblijnych w oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa
Czy pragniesz, aby Twoje studium Pisma Świętego i życie modlitewne nabrało głębszego znaczenia? Czy odczuwasz potrzebę dotarcia do innych ludzi, aby ich pozyskać dla Chrystusa? Jeśli tak, to ta książka  jest właśnie dla Ciebie. Zawiera ona 40 studiów biblijnych mających na celu wzmocnić Twoją więź z Jezusem i umożliwić Ci dotarcie do osób poszukujących Boga.

Dlaczego 40 dni? Biblia wspomina o kilku ważnych wydarzeniach które trwały właśnie taki okres.

  • Przez 40 dni padał deszcz podczas potopu.
  • Przez 40 dni Mojżesz przebywał z Panem na górze Synaj.
  • Przez 40 dni grupa Izraelitów szpiegowała ziemie obiecaną.
  • Przez 40 dni Jonasz przekazywał poselstwo ostrzeżenia Niniwie
  • Jezus po chrzcie spędził 40 dni na pustyni i poświęcił apostołom 40 dni po swoim zmartwychwstawniu

Pan pragnie w znaczący sposób wpłynąć także na Twoje życie. On chce, abyś nie tylko przeżywał z Nim bliższą społeczność, lecz pragnie też za Twoim pośrednictwem służyć innym ludziom. Gdy spędzisz 40 cudownych dni
z Bogiem, On przygotuje Cię na końcowy kryzys na tej ziemi oraz na długo oczekiwane powtórne przyjście Jezusa.

Autor: Piotr Stachurski