KALENDARZ WYDARZEŃ DIECEZJI POŁUDNIOWEJ NA ROK 2017 – CHRONOLOGICZNIE