KALENDARZ WYDARZEŃ DIECEZJI POŁUDNIOWEJ NA ROK 2018 – CHRONOLOGICZNIE