Katowice: 4 nowe osoby w zborze!

Maj i czerwiec były dla naszego zboru miesiącami pełnymi Bożych błogosławieństw.

Przywitaliśmy w naszym zborze nowych członków zboru, siostry: Kornelię Klein, Elżbietę Skrobek, Magdalenę Skrobek i Patrycję Piechę. Trzy z nich zawarły przymierze z Panem 22 czerwca w Wiśle, natomiast siostra Kornelia została przyjęta przez głosowanie trzy tygodnie wcześniej. Jesteśmy Bogu wdzięczni, że przydał nowe osoby do kościoła Bożego. Życzymy im Bożego prowadzenia, wytrwałości w wierze i radości ze społeczności z braćmi i siostrami w kościele.

Autor: Maciej Matter