Aktualności

Aktualności

Konferencja Zdrowia

GŁÓWNYM MÓWCĄ, TRZECIEJ KONFERENCJI ZDROWIA, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W WIŚLE W DNIACH 07.05-08.05.2016R BYŁ ROMAN UHRIN Z CZECH.

Wiedzą i praktycznym zaangażowaniem inspirował zebranych do służenia Bogu poprzez zdrowotną działalność misyjną.

Zachęcał do zakładania nowych klubów zdrowia i ośrodków sanatoryjnych. Pozostali mówcy, dopełnili program refleksjami, o tym jak możemy służyć zgodnie ze swoimi darami w różnych gałęziach ewangelizacji. Odpowiedzieli na pytanie: „Dlaczego Kościół Ostatków przyjął reformę zdrowia? Jaki jest cel?

Jak poprzez poselstwo zdrowia dotrzeć do ludzi z ewangelią oraz jakie jest miejsce poselstwa zdrowia w poselstwie trójanielskim. Beata Śleszyńska, dyrektor sekretariatu zdrowia przy Zarządzie Kościoła w Warszawie, zacytowała słowa E.G.White: „Dzieło reformy zdrowia jest środkiem ,którym Pan posługuje się przynosząc ulgę światu i oczyszczenie swemu Kościołowi. Uczcie ludzi,że mogą działać jako Boży pomocnicy, współpracując z Mistrzem w odnowie zdrowia (…) .To dzieło nosi pieczęć nieba i otwiera drzwi innym cennym prawdom.” [Słudzy Ewangelii str 231].
Mówiła: „Nic nie wzmacnia zdrowia umysłowego i duchowego bardziej niż duch wdzięczności i chwały.”
O wdzięczności, jako akcie podziękowania i relacjach,również wspomniała w swoim wystąpieniu Izabela Lewosińska. Natomiast Jacek Mater akcentował jedność struktury fizycznej ale i duchowej, jako całościowe spoglądanie na człowieka. Podkreślił,że: „Ludzi powinno się uczyć,że przekroczenie praw natury jest przekroczeniem Praw Bożych.” [6 tom Świadectwa dla Zboru, str 224].

Pastor Vasyl Bostan, podsumował w kilku zdaniach spotkanie. Zachęcał do zaangażowania się w prowadzenie Klubów Zdrowia członków Zboru, aby dziesięć prezentacji „Wiem co jem”, które zostały opracowane przez KSLŻ, mogły być pomocne w szkoleniu prelegentów, którzy przeprowadziliby wykłady. Za ważne uznane zostało, wspólne logo Klubów Zdrowia –  jako znak firmowy, który będzie wszędzie rozpoznawalny. „Exo-Zdrowie jako kontakt poprzez zdrowie”, „Wystawa kreacjonizmu- jako pokazanie,że Bóg jest Stwórcą”,„Wystawa Biblii jako promowanie studiowania Słowa Bożego”,„Sanatorium jako pomoc ciału ale i zwrócenie uwagi na Pana Boga”. Są to Boże Środki do harmonijnego działania, gdzie RAZEM tworzymy wspólną misję, której pomysły, dary i talenty połączone są ze szczerymi sercami. Jak powiedział Pan Jezus:„Niech się nie trwoży serce wasze …”  J 14;

Barbara Rydzowska