Konfernecja pastorów Diecezji Południowej

W dniu 25 listopada br. odbyła się pierwsza w tej kadencji konferencja pastorów Diecezji Południowej.

To szczególe spotkanie, które miało miejsce w niezwykle gościnnym Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej, zgromadziło 25 osób.

A wśród nich, pastorów w służbie czynnej, jak i tych, którzy przeszli już w stan spoczynku oraz pracowników administracji Diecezji. Pomimo tego, iż było to spotkanie jednodniowe, to program konferencji był bardzo bogaty i interesujący. Pastor Wiesław Szkopiński przeprowadził studium zagadnienia boskości Jezusa Chrystusa ukazanej w Księdze Objawienia. Pomimo tego, iż Księga Objawienia należy najprawdopodobniej do najczęściej analizowanych przez adwentystów fragmentów Pisma Świętego, to jednak okazuje się, że wciąż może stanowić źródło nowych prawd i faktów. A zwłaszcza w tak ważnym i ostatnio również dyskutowanym na wielu miejscach zagadnieniu, jak biblijne pojęcie Bóstwa.

Kolejnym punktem programu był wykład dr socjologii Anety Stremskiej na temat „Współczesnego kryzysu tożsamości”. Czasy, w który obecnie żyjemy oprócz niesamowitego postępu w niemal każdej dziedzinie życia, niosą także ze sobą konieczność adaptacji oraz stawiają nas wobec różnych wyzwań, które jeszcze do niedawna były nam całkowicie obce. Jak je oceniać oraz jak sobie z nimi radzić – to w dużym skrócie myśl przewodnia tego bardzo ciekawego i praktycznego wykładu.

Program dopołudniowy zakończyło rozważanie pt. „Moje powołanie do służby”, które poprowadził sekretarz Diecezji – pastor Mariusz Sobkowiak. Jak rozpoznać prawdziwe powołanie do służby kaznodziejskiej i w jakich okolicznościach Bóg do niej powołuje. Jakie znaczenie ma powołanie oraz co ono za sobą pociąga – to najważniejsze wątki tego bardzo ważnego dla służby kaznodziejskiej zagadnienia.

Część popołudniową wypełnił program poprowadzony przez Sandrę Piechę-Olech, dyrektora sekretariatu młodzieży na temat wykorzystania w służbie oraz ewangelizacji internetu, a zwłaszcza różnych portali społecznościowych.Okazuje się, że jest to nie tylko skuteczna forma docierania z poselstwem Bożym do drugiego człowieka, ale także wspaniała możliwość zaangażowania do tej pracy młodzież z naszego kościoła.

Konferencję zakończył przewodniczący Diecezji – pastor Vasyl Bostan przedstawieniem informacji o aktualnej sytuacji w Diecezji oraz planach na najbliższy czas, a także odpowiedziami na różne pytania. Panu Bogu niech będą dzięki za ten szczególny i błogosławiony czas tego spotkania.

Autor: Sekretarz Diecezji Południowej

Foto: Zenon Skorupski

PASTORZY