Konto bankowe

Numer konta bankowego

PL 49 1020 2892 0000 5702 0166 5108
Dokonując przelewu z zagranicy należy:
Przed numerem konta wpisac PL
w polu – iban / swift (BIC) code : BPKO PL PW

Właściciel konta:
Diecezja Południowa Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego
ul. Lubelska 25
30-003 Kraków
Poland

Nazwa banku:
Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Wielopole 19
30-942 Kraków
Poland