Marzenia rzeszowskiego Zboru spełniły się !!!!

Dzień 22 września 2012 r. był dniem w którym zmaterializowały się wieloletnie, żarliwe modlitwy nie tylko członków rzeszowskiego Zboru, ale również całej Diecezji Południowej, czy też wszystkich członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce.

Tego bowiem dnia odbyło się uroczyste poświęcenie nowo wybudowanego Domu  Modlitwy w Rzeszowie.

Na ten podniosły moment społeczność adwentowa oczekiwała pół wieku- ponad pięćdziesiąt lat! Proces budowy zapoczątkowany został w 2003 r. przez ówczesnego Przewodniczącego Diecezji Jana Krystę, kontynuowany przez Jego następcę Tadeusza Niewolika a zakończony przez obecnego Przewodniczącego Jarosława Dzięgielewskiego.

Na to doniosłe wydarzenie przybyli członkowie sąsiednich i dalej usytuowanych Zborów, a także liczne grono zaproszonych gości w tym: Przewodniczący Rady Kościoła Br. Paweł Lazar, Sekretarz Rady Kościoła Br. Marek Rakowski, Przewodniczący Diecezji Południowej Br. Jarosław Dzięgielewski, br. Aleksander Antoniuk – Przewodniczący Diecezji Zachodniej z siedzibą we Lwowie, oraz członkowie Rady Diecezji Południowej.

Nabożeństwo w części pierwszej poprowadził poprzedni pastor rzeszowskiego zboru Mariusz Sobkowiak, który przedstawił m.in. historię ruchu adwentowego na podkarpaciu, a na tym tle historię  społeczności rzeszowskiej. Odczytany został również list gratulacyjny przesłany przez Prezydenta Rzeszowa Pana
Tadeusza Ferenca.

Kolejną część nabożeństwa poprowadził pastor okręgowy Wasyl Bostan, który powitał przybyłych gości, w tym: Posła na Sejm RP – Pana Dariusza Dziadzio, Referenta Kurii Diecezjalnej ds. powołań i ekumenizmu – Ks.dra Stanisława  Kamińskiego, przedstawiciela Uniwersytetu Rzeszowskiego – Pana dra Macieja Kijowskiego, przedstawiciela „Polskiego Radia Rzeszów” – Panią  Redaktor Grażynę Bochenek, przedstawiciela miesięcznika „Echo Rzeszowa” – Pana Redaktora Józefa Gajdę, projektanta Domu Modlitwy – Pana Jerzego Krakowiana jak również przedstawicieli firm budowlanych realizujących budowę obiektu.

Okolicznościową homilię wygłosił Przewodniczący Rady Kościoła – Paweł Lazar. Następnie akt poświęcenia odczytał pastor Jarosław Dzięgielewski, a modlitwę poświęcającą wygłosił pastor Marek Rakowski. Odczytano również listy przesłane przez Przewodniczących: Diecezji Wschodniej – Mirosława Karaudę i Diecezji Zachodniej – Ryszarda Jankowskiego, oraz pastora Tadeusza Niewolika i poprzednich rzeszowskich  kaznodziejów Piotra  Heroda i Roberta Fedorczuka.

Całość nabożeństwa ozdobiona była występami Zespołu Wokalnego ” Fileo” oraz występami szczególnych gości ze Lwowa – Zespołu Bandurzystów ” Srebrne Struny „.

Popołudniowa część nabożeństwa była bogata w głoszone Słowo Boże, śpiewy, występy zespołów muzycznych, w  rozliczne wspomnienia i podziękowania.

Należy szczególnie podkreślić niezwykłe zaangażowanie drogich sióstr, które przygotowały nadzwyczaj smaczny i obfity posiłek.

Wszyscy jesteśmy przekonani, że Dom Modlitwy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeszowie będzie centrum ewangelizacyjnym,  miejscem gdzie głoszona będzie wiadomość o Dobrej Nowinie, miejscem gdzie każdy potrzebujący i zmartwiony znajdzie i pomoc i pociechę i zrozumienie.

Zbór rzeszowski dziękuje za przybycie wszystkim gościom, oraz wszystkim tym ,którzy w jakikolwiek sposób i w jakikolwiek formie przyczynili się do organizowania dzisiejszej uroczystości.

Bogu Najwyższemu niech będą  dzięki za Jego błogosławieństwa,które doprowadziły do powstania i funkcjonowania nowego Domu Modlitwy  Rzeszowie.

Foto: Głos Nadziei

Autor: Jacek Gliński