Ogłoszenia

Nabożeństwa Sobotnie na żywo w internecie

W związku ze zmianami, które następują dynamicznie jako rezultat sytuacji z COVID 19, część z nas utraciła możliwość uczestniczenia we wspólnych sobotnich spotkaniach. Najczęściej dzieje się tak w miejscach, gdzie zbory czy grupy wynajmowały sale na swoje nabożeństwa, lecz w ostatnich tygodniach utraciły taką sposobność. Szczególnie dla tych osób, jak również dla wszystkich, którzy z innych powodów nie mogą uczestniczyć we wspólnych spotkaniach ze zborem, zorganizowane zostały nabożeństwa na platformie zoom. 

 

Jesteśmy niezwykle wdzięczni naszemu Zbawcy, że niektóre ze zborów transmitują nabożeństwa i dzięki temu wiele osób może być słuchaczami i obserwatorami tychże. Wiemy jednak, że bierne uczestnictwo w nabożeństwach nie wszystkim wystarcza, a platforma zoom umożliwia wspólną dyskusję nad tematami Pisma Świętego. Jeśli zatem szukasz możliwości aktywnego uczestniczenia w nabożeństwie sobotnim w wersji online, zapraszamy na owe nabożeństwa w każdą następną sobotę aż do odwołania, w godzinach 9:30- 12:00. 

 
Temat spotkania: Nabożeństwo Sobotnie
Termin: Każda sobota 9:30-12:00
 
Link do spotkania:
ID: 299 881 3945
 
 
Osoby służące kazaniem będą od listopada wpisane w program usługiwania.
Zaznaczyć jednak pragnę, że nie chcemy przez organizację sobotnich nabożeństw na platformie zoom nikogo zachęcać do opuszczania spotkań ze zborami. Nic bowiem nie może zastąpić owej osobistej wspólnoty osób wierzących. Należy rozumieć, że jest to działanie skierowane dla tych, którzy są przez okoliczności zmuszeni do szukania innych możliwości zagospodarowania czasu nabożeństw.
 
 
pastor Dariusz Lazar