Nabożeństwo Dziękczynne XLIV Zjazdu Diecezji Południowej

„Dobrze jest dziękować Panu” – pod takim hasłem, zaczerpniętym z Psalmu 92 odbył się XLIV Zjazd Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Jego zwieńczeniem było nabożeństwo dziękczynne, które odbyło się w sobotę, 23 maja 2015 r.

Nabożeństwo odbyło się w gościnnych progach kościoła ewangelicko-augsburskiego przy ul. Kossak-Szatkowskiej w Skoczowie i zgromadziło około tysiąca gości, głównie ze zborów Diecezji Południowej. Był to błogosławiony czas, w którym nie zabrakło Bożego Słowa, modlitw, bogatej oprawy muzycznej i uroczystej atmosfery.

W trakcie nabożeństwa odbyło się przedstawienie nowo powołanych Zarządu oraz Rady Diecezji, w skład których weszli: pastor Wasyl Bostan (przewodniczący Diecezji), pastor Mariusz Sobkowiak (sekretarz), siostra Teresa Nowicka-Miroń (skarbnik) oraz członkowie Rady Diecezji: Andrzej Cichy, Edward Parma, Artur Dżaman, Piotr Stachurski, Jerzy Krzok, Maria Bar, Jacek Jaworski, Zofia Włodarczyk, Renata Smyk, Sandra Piecha-Olech, Andrzej Zastawnik, Marek Środa, Aleksander Stekla, Janina Ganczarczyk.

W nabożeństwie, podobnie jak we wcześniejszej sesji administracyjnej zjazdu, uczestniczyli  przedstawiciele Zarządu Kościoła w Polsce: przewodniczący Kościoła pastor Jarosław Dzięgielewski, sekretarz, pastor Marek Rakowski oraz skarbnik, pastor Maksymilian Adam Szklorz, którzy złożyli również podziękowanie ustępującym urzędnikom diecezji.

W kazaniu brat Jarosław Dzięgielewski mówił o trudnych doświadczeniach, jakie spotykają nas w życiu, zadając pytanie, czy jesteśmy gotowi za nie dziękować? Zaapelował również „Czy dziś jesteśmy gotowi pójść za Jezusem? Czy jesteśmy gotowi przyłączyć się do dzieła przygotowania innych na powrót Jezusa?”

Program popołudniowy także obfitował w muzykę, jak i inspirujące rozważania Słowa Bożego. Gościem nabożeństwa (oraz zjazdu) był brat z Ukrainy, pastor Wiaczesław Demian, dyrektor sekretariatu mediów w tamtejszym Kościele. Dzielił się on zarówno doświadczeniami misyjnymi ze swojego kraju jak i Słowem Bożym.

Wśród wykonawców, którzy grali i śpiewali ku Bożej chwale przed południem a także/lub w trakcie popołudniowego koncertu, znaleźli się: Orkiestra Dęta „Echo Adwentu” z Wisły, duet Malwina i Oliwia Smyk, Julia Stachurska, Mario Jarib Diaz Ochoa, chór zjazdowy, zespół „NnNowo”, Chór Diecezji Południowej, duet Aleksandra Smyk i Sara Pytel, Chór z Cieszyna, zespół „Fileo”, Chór Ziemi Cieszyńskiej, Chór z Wisły, jak również Zespół Dzwonków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie.

Naszemu wielkiemu Bogu niech będzie chwała i cześć za Jego  błogosławeiwństwa, jakimi obdarzył nas w minionej kadencji Diecezji. Niech słowa wypowiedziane podczas nabożeństwa dziękczynnego, w tym również modlitwy polecające Bogu czas nowej kadencji staną się rzeczywistością, tak abyśmy za wolą Bożą już wkrótce mogli doświadczyć spełnienia obietnicy Pana Jezusa: „W domu Ojca mego wiele jest mieszkań  (…) przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli” (J 14,2-3).

Tekst: Andrzej Wierzchowski

Zdjęcia: Zbigniew Sergiel, Zenon Skorupski