Aktualności

Aktualności

“Nie z tej ziemi” – cykl wykładów w Mielcu

W Mielcu w okresie od 21 stycznia do 12 lutego br. zorganizowana została już po raz kolejny seria wykładów ewangelizacyjnych. Tym razem nosiły one kontrowersyjny tytuł ”Nie z tej ziemi – jak uniknąć zagrożeń okultyzmu”.

Zaproszonym do nauczania mówcą był nasz drogi brat – pastor Andrzej Bolesta. Znakomicie, w bardzo przystępnej i jasnej formie przedstawiał zebranym trudne, lecz jakże aktualne zagadnienia.
W czasie ośmiu prelekcji zebrani słuchacze poznali różne poglądy na temat życia po śmierci, czarów, magii, czy niebezpiecznych praktyk medycznych. Poruszony był także temat New Age oraz szereg innych, podobnych tematycznie zagadnień. Wydawać by się mogło, że tematy te są już przeżytkiem, lecz jak się okazuje wciąż stanowią duchową pokusę dla młodych ludzi, którzy poszukują życiowej drogi. Dlatego też bardzo dziękujemy Pastorowi za poprowadzenie tych uświadamiających nas wszystkich prelekcji.
Seria wykładów cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców Mielca. Gdy patrzyliśmy na zapełnioną ludźmi salę, serca nam rosły. Dziękujemy serdecznie słuchaczom za udział w naszych spotkaniach. Dziękujemy również Bogu za przyprowadzenie do nas odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie.
W czasie tej ośmiotygodniowej serii dzięki Bogu wręczono i rozpropagowano wiele książek, ulotek i innych materiałów ewangelizacyjnych. Mamy nadzieję, że zasiane przez nas ziarno kiedyś wykiełkuje w sercach tych ludzi, których obdarowaliśmy. Tymczasem niech Bóg działa w nich działa i otoczy ich swoją cudowną miłością.
Uczestnik.