Oferta Pracy dla Administratora Nieruchomości

OFERTA PRACY

Zarząd Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisku:

administratora nieruchomości kościelnych

Miejsce pracy: Kraków, ul. Lubelska 25

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie min.:

 • zarządzanie nieruchomościami kościelnymi na terenie Diecezji Południowej,
 • planowanie, kontraktowanie i nadzór robót inwestycyjno-remontowych,
 • podpisywanie umów dotyczących dostawy mediów do nieruchomości kościelnych,
 • składanie sprawozdań organom kościelnym.

Nasze oczekiwania:

 • dobra organizacja pracy, dyspozycyjność i komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
 • atutem będzie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, w pracy na stanowiskach w branży budowlanej, pracy na innych stanowiskach jako inżynier budownictwa lądowego lub licencjonowany zarządca nieruchomości,
 • przynależność do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stosunku pracy w nienormowanym czasie pracy – najlepiej od 30 kwietnia 2019 roku,
 • wsparcie merytoryczne oraz formalno-prawne ze strony członków Zarządu Diecezji Południowej,
 • możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji, min. poprzez udział w szkoleniach,
 • ciekawą pracę służącą misji Kościoła.

Swoje CV wraz z listem motywacyjnym należy składać na adres mailowy: sekretariat@maranatha.pl do 10 marca 2019 roku. Pod tym samym adresem mailowym można uzyskać również więcej informacji.

Dane osobowe

 • Złożenie CV wraz z listem motywacyjnym uznaje się za dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata.
 • Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Diecezja Południowa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej. Adres: 30-003 Kraków, ul. Lubelska 25. Dane kontaktowe: tel. 12-633-34-69, e-mail: sekretariat@maranatha.pl.
 • Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę. Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody.
 • Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział.
 • Dane osobowe kandydata mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji.
 • Kandydat, który udostępni swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do nich, w tym żądania kopii danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami (organem tym jest Kurator Ochrony Danych Osobowych Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, a skargę można złożyć elektronicznie na adres kodo@adwent.pl lub pisemnie na adres organu przy ul. Foksal 8 w Warszawie).

 

Wasyl Bostan
przewodniczący Diecezji Południowej