Ogólnopolski Misyjny Zjazd Młodzieżowy w Opolu „Wysokie Standardy Chrześcijańskie”

W kończący czas letni, pogodny weekend 18-20 września 2015 roku odbył się w Opolu pierwszy z cyklu Ogólnopolski Misyjny Zjazd Młodzieżowy pod hasłem Wysokie Standardy Chrześcijańskie.

Tegoroczny zjazd młodzieży adwentowej miał na celu zainspirowanie uczestników do pracy dla Pana za pomocą nowych form ewangelizacyjnych, zwrócenie szczególnej uwagi na biblijne standardy w licznych warsztatach oraz w Bożym poselstwie przygotowanym przez Pastora Piotra Bylinę.

W piątkowy wieczór ponad 80 osób wspólnie powitało Święty Dzień Sobotni w modlitwach, pieśniach, dzieląc się również doświadczeniami ukazującymi to, że nasz Bóg pragnie prowadzić i błogosławić nieustannie pukając do naszych serc. Na rozpoczęciu Świętego Nabożeństwa zebrani goście mieli również przywilej wysłuchania poselstwa Przewodniczącego Diecezji Południowej, Pastora Wasyla Bostana oraz pieśni w wykonaniu siedemnastoosobowego chóru pod opieką Doroty Knapik. Po uroczystej kolacji piątkowy program zakończył się kazaniem Piotra Byliny skierowanym do młodzieży, wskazując na największy problem przed, którym obecnie stoi, to jest grzeszna, upadła ludzka natura.

Sobotni poranek to szczególny czas Nabożeństwa ku chwale i czci Boga podczas którego niemalże 160 gości wzięło udział w lekcji szkoły sobotniej prowadzonej w klasach przez 12 nauczycieli. W dalszej części wszyscy obecni mogli wysłuchać apelu, zachęty do głoszenia ewangelii innym ludziom oraz do misji wewnątrz kościoła, fundamentalnej pracy jaką powinni podejmować synowie i córki Boże. Słowa te były głoszone przez Joannę Krupę i Marię Jaworską-Trzop. W czasie drugiej części Nabożeństwa Słowo Boże przedstawił Piotr Bylina, mówiąc o Jezusie Chrystusie, jako tym, który stał się ratunkiem dla upadłego rodzaju ludzkiego, i dzięki któremu człowiek jest w stanie naprawdę przestrzegać Wysokich Standardów Chrześcijaństwa.

Popołudnie to 3 godzin misji, w której udział wzięło około 100 osób. Przewidziane były takie formy ewangelizacji jak: jabłko za papierosa, bułka dla bezdomnego, misja z banerami na temat IV i X przykazania, do której dołączona była również ankieta o dekalogu, misja herbatka, flash mob, misja poprzez literaturę, ulotki glow oraz posąg z Księgi Daniela. Ponadto po raz pierwszy w Opolu zagościła misja sofa sobotnia, gdzie chętna osoba mogła odpocząć, porozmawiać o Bogu oraz napić się wody.

Na zakończenie dnia wszyscy uczestnicy dzielili się w grupkach doświadczeniami z misji, aby następnie chętne osoby mogły przedstawić je na forum. Podsumowana w ten sposób misja pokazała zjazdowiczom, że Bóg żyje, Bóg działa, Bóg błogosławi. W dalszej części programu odbył się pierwszy blok warsztatów, w którym goście mieli do wyboru dwa tematy: wpływ gier komputerowych na człowieka przedstawiony przez Marię Jaworską-Trzop oraz związki i małżeństwo, który poprowadził Pastor Zenon Korosteński. Ostatnim punktem programu było kazania Piotra Byliny.

Wczesnym niedzielnym rankiem, bo już o 6:00 na pobliskim boisku odbyła się poranna gimnastyka, która wprowadziła uczestników w intensywny czas warsztatów. Po ćwiczeniach i śniadaniu  poselstwo na temat standardów chrześcijańskich wygłosił Pastor Jacek Matter, a następnie uczestnicy mogli rozejść się na pierwszy blok warsztatów, gdzie poruszane były zagadnienia związane z wpływem muzyki na człowieka (prowadził Juliusz Jankowski) oraz mechanizmem uzależnień (Pastor Artur Dżaman). Kolejny blok warsztatów to takie tematy jak Boża metoda przemiany człowieka (Agata Radosh) i Na tropie Bożej woli (Kamila Szłowieniec). W ostatnim, trzecim bloku kontynuowaliśmy temat Bożej Diety, lecz tym razem w praktyce. Między innymi można było rozkoszować się smakiem karobowych czekoladek, wegańskim smalczykiem, kulkami kokosowymi, nutellą karobową, czy owsianymi ciasteczkami (warsztat poprowadziła Beata Śleszyńska).

Równolegle do smacznego warsztatu kuchennego kontynuowany był również temat Poszukiwania Bożej woli Kamili Szłowieniec. Jakby tego było mało w trakcie części warsztatowej w centrum Opola na dużej scenie odbył się około godzinny koncert zespołu zjazdowego, gdzie wielu Opolan mogło usłyszeć duchowe pieśni. Cały program zjazdu zakończył się kazaniem Piotra Byliny oraz podziękowaniami dla uczestników za wytrwałość, kuchni za pracowitość i cierpliwość, a przede wszystkim Bogu za prowadzenie!!!

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim Gościom za przybycie. Dziękujemy również pastorowi Sławomirowi Wcisło za okazane wsparcie, Piotrowi Bylinie za Duchowe Boże Poselstwo, Jackowi Matterowi za wprowadzenie do warsztatów, a także Marysi Jaworskiej-Trzop, Kamili Szłowieniec, Beacie Śleszyńskiej, Agacie Radosh, Arturowi Dżamanowi, Zenonowi Korosteńskiemu i Juliuszowi Jankowskiemu za budujące i inspirujące warsztaty, oraz dla Doroty i Marcina Knapik za pomoc w organizacji. Dziękujemy także wszystkim innym osobom, które przyczyniły się do powodzenia tego przedsięwzięcia! Życzymy wam wielu Bożych błogosławieństw i już dziś zapraszamy na kolejne zjazdy młodzieżowe do Opola!
Większość materiałów nagrywanych w czasie Ogólnopolskiego Misyjnego Zjazdu Młodzieżowego będzie dostępna wkrótce na kanale Adwentyści Oświęcim oraz Adwentyści Poznań – zapraszamy do oglądania!

Autor: Joanna Krupa