OKRĘG BIELSKI II KWARTAŁ 2017

1. Bielsko-Cieszyński okręg II kw