Oświęcim: chrzest

W sobotni dzień, 22 czerwca 2013r. na okręgowym zjeździe w Wiśle, jak co roku miała miejsce uroczystość chrztu świętego.

Podczas tej ceremonii, swe życie oddało Jezusowi 13 osób, a wśród nich brat Bogdan Siekiera ze zboru w Oświęcimiu.

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.”

W sobotni dzień, 22 czerwca 2013r. na okręgowym zjeździe w Wiśle, jak co roku miała miejsce uroczystość chrztu świętego. Podczas tej ceremonii, swe życie oddało Jezusowi 13 osób, a wśród nich brat Bogdan Siekiera ze zboru w Oświęcimiu.

Dnia 13 lipca, odbyło się uroczyste przyjęcie brata Bogdana jako członka zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Oświęcimiu.

Wszyscy jesteśmy wdzięczni Bogu za brata Bogdana, który jest kolejnym dowodem na to, że Bóg nigdy nie pozostawia nas samych sobie, ale działa w życiu każdego z nas.

Bratu Bogdanowi, jako członkowie zboru oświęcimskiego, życzymy wytrwałości w podjętej decyzji, oraz wiele błogosławieństw i opieki Bożej.


Autor: Korespondent zboru B.G.