Postanowienie bliźniaczek

To miał być zwykły chrzest Karoliny i Moniki. Jednak postanowiły, aby na ten ważny dzień w ich życiu zaprosić swoją rodzinę, przyjaciół i koleżanki ze szkoły.

Ta decyzja była podniesieniem wysoko poprzeczki dla zboru a w szczególności osobom, które zostały zaangażowane w to wyzwanie.

Należało stworzyć taki program, który dzięki dobrej muzyce i wykonawcom oraz odpowiednio dobranym obrazom i ilustracjom, będzie prosty i zrozumiały dla człowieka, który ma po raz pierwszy kontakt z naszym kościołem.

Witając przybyłych gości, wprowadzając w atmosferę uroczystości – Michał,  zaznaczył, że „decyzja chrztu podobnie jak zawarcia ślubu opiera się na miłości, więzi, dotyczy osoby i jest decyzją na całe życie.”

Bliźniaczki na odtworzonym, bo przygotowanym wcześniej materiale filmowym wyznały, że są obecnie uczennicami liceum plastycznego i najbardziej lubią nagrywać i montować filmy. Od 7 lat, kiedy ich mama przyjęła chrzest w zborze Krakowskim uczestniczyły z nią w nabożeństwach. To dało początek ich osobistemu poznawaniu Boga. Wierzą, że jest to Kościół Boży.

Mówcą pierwszej części spotkania był pastor Artur Dżaman, który po przedstawieniu widowni jako ilustracji 2 klipów z rozmowy Morfeusza i Neo (Film Matrix), nawiązał do postanowienia bliźniaczek i wyjaśnił, czym dla Nich jest „wyjście z Matrixa” i rozpoczęcie nowego życia w Chrystusie.

Po ceremonii zanurzenia, które miało miejsce na placu przed Kościołem, pastor Dariusz Lazar odpowiedział słuchaczom na pytanie: Dlaczego przyjął chrzest w Kościele Adwentystów? Dlatego że postanowił żyć ze świadomością, że świat został stworzony w 6 literalnych dni. Uwierzył w przesłanie ewangelii i inne rzeczy z tym związane. Ponieważ ta wiara jest częścią nauczania Kościoła, postanowił się do niego przyłączyć. Podkreślił, że adwentyzm nie jest opcją religijną. „Jestem daleki od tego, aby mówić, że ludzie muszą być Adwentystami aby być zbawieni. Nie uważam, że tylko członkowie Kościoła Adwentystów mogą być zbawieni, ale w tym samym czasie uważam, że Kościół Adwentystów jest Kościołem Ostatków i jako taki ma zobowiązanie względem świata. A jest nim poselstwo ostrzeżenia przed wydarzeniami, które są przed nami” dodał. „Karolina i Monika zadeklarowały, że chcą być częścią ruchu, którego celem jest ostrzec świat” – podsumował.

Uroczystość zakończyła się składaniem życzeń Bożego błogosławieństwa świeżo ochrzczonym, oraz przepysznym poczęstunkiem.

Niezwykle cieszymy się mając nowych członków naszej społeczności w Krakowie i dziękujemy za nasze bliźniaczki Bogu.

Zenon Skorupski