Rada Diecezji

Organem sprawującym władzę w imieniu Zjazdu Diecezji, pomiędzy jego zwyczajnymi sesjami jest Rada Diecezji wybierana, co cztery lata.

INFORMACJE OGÓLNE

Rada Diecezji sprawuje władzę w imieniu Zjazdu Kościoła, pomiędzy jego zwyczajnymi sesjami włącznie z prawem wyboru lub odwołania z ważnych przyczyn Przewodniczącego Diecezji, urzędników Diecezji oraz innych osób wchodzących w skład Rady Diecezji, a także dyrektorów sekretariatów i członków komitetów.

Do kompetencji Rady Diecezji należy także: wybór seniorów okręgów Diecezji; uzupełnianie składu rad, komitetów, sekretariatów lub urzędów wybranych przez Zjazd Diecezji w przypadku powstania w nich wakatów z powodu śmierci, rezygnacji lub innych przyczyn; powoływanie komitetu zarządzającego spośród członków Rady, w tym Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika Diecezji, jak również innych komitetów oraz określanie ich kompetencji i sprawowanie nad nimi nadzoru; zatrudnianie personelu niezbędnego do właściwego funkcjonowania Diecezji; udzielanie i cofanie uwierzytelnień lub licencji pastorom i ewangelistom; zarządzanie i rozporządzanie finansami Diecezji i jej majątkiem.

W skład Rady Diecezji wchodzą: przewodniczący, sekretarz i skarbnik Diecezji, radni reprezentujący wiernych zatrudnionych w Diecezji w liczbie uchwalonej przez Zjazd Diecezji, radni reprezentujący wiernych niezatrudnionych w Diecezji w liczbie uchwalonej przez Zjazd Diecezji, urzędnicy Kościoła, Wydziału Transeuropejskiego (TED) oraz Generalnej Konferencji. Posiedzenie Rady Diecezji wyznacza Przewodniczący Diecezji, który z urzędu jest jej Przewodniczącym. Może się ono odbywać w każdym miejscu i czasie.

Przewodniczący Diecezji:
Pastor Vasyl Bostan

Sekretarz Diecezji: Mariusz Sobkowiak

Skarbnik: Teresa Nowicka-Miroń

RADA DIECEZJI:

Przewodniczący:
Vasyl Bostan 
Sekretarz:
Mariusz Sobkowiak
Skarbnik:
Teresa Nowicka-Miroń

RADNI ZATRUDNIENI W DIECEZJI:
Administrator budynków Diecezji:
Andrzej Cichy
Pastor:
Artur Dżaman
Wolontariusz misyjny:
Jacek Gliński
Senior okręgu krakowskiego:
Edward Parma
RADNI NIEZATRUDNIENI W DIECEZJI:
 Przedstawiciel zboru w Rzeszowie:
Maria Bar
Przedstawiciel zboru w Bielsku-Białej:
Janina Ganczarczyk
Przedstawiciel zboru w Zakopanem:
Jacek Jaworski
Przedstawiciel zboru w Łańcucie:
Jerzy Krzok
Przedstawiciel zboru w Katowicach:
Sandra Piecha-Olech
Przedstawiciel zboru w Pszczynie:
Renata Smyk
Przedstawiciel zboru w Jaworzu:
Aleksander Stekla
Przedstawiciel zboru w Cieszynie:
Marek Środa
Przedstawiciel zboru w Krakowie Nowej Hucie:
Zofia Włodarczyk
Przedstawiciel zboru w Jaworznie:
Andrzej Zastawnik