Sekretariat Zdrowia

—————————– MISJA SEKRETARIATU ZDROWIA ———————

Misją Sekretariatu Zdrowia przy Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, jest koordynacja działań prozdrowotnych zgodnych z wizją Kościoła Ogólnoświatowego, rozwijanie medycznej pracy misyjnej w oparciu o ludzkie potrzeby i zainteresowania, promowanie zróżnicowanej służby zdrowia wskazując na Boży styl życia sprzyjający poprawie jakości życia poprzez wzmacnianie zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego.

MOTTO

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Mt 11,28)

WIZJA

Tworzenie właściwego kierunku misji Kościoła, który od ponad 150 lat popularyzuje pracę medyczno-misyjną.

 CELE

 1. poprawa świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego żywienia oraz prowadzenia zdrowego stylu życia w celu zmniejszenia ilości typowych schorzeń cywilizacyjnych poprzez prowadzenia klubów zdrowia, wystawy Expo Zdrowie, wykładów i seminariów.
 2. współpraca z instytucjami Kościelnymi w celu promowania zdrowia
 3. zorganizowanie szkoleń z zakresu promowania zróżnicowanej misji zdrowia dla pracowników Kościoła, instytucji Kościelnych i wyznawców pragnących zaangażować się w misję medyczną
 4. wspieranie Kościoła w głoszeniu Trójanielskiego poselstwa
 5. Wskazanie na misję jako sens życia każdego ucznia Chrystusa

DZIAŁALNOŚĆ

 1. działania w zakresie promocji zdrowego stylu życia
 2. organizacja szkoleń dla promotorów zdrowia w celu afirmowania biblijnych zasad zdrowego stylu życia
 3. publikowanie materiałów szkoleniowych
 4. koordynacją pracy misyjno-medycznej na terenie Diecezji Południowej
 5. współpracą z kościelnymi instytucjami – KSLŻ, CHSCH, WSTH, Wydawnictwo Znaki Czasu, Głos Nadziei w promowaniu zdrowia
 6. współpraca z Sekretariatem Zdrowia przy Zarządzie Kościoła

OKRĘGOWI KOORDYNATORZY SEKRETARIATU ZDROWIA

Marek Lewosiński – okręg katowicki
Leszek Wierzbicki – okręg bielsko-cieszyński
Krzysztof Kubiak – okręg krakowski
Barbara Rydzowska – okręg rzeszowski