Sekretariaty

Organem sprawującym władzę w imieniu Zjazdu Diecezji, pomiędzy jego zwyczajnymi sesjami jest Rada Diecezji wybierana, co cztery lata.