Sosnowiecka Apokalipsa

Pastor Wiesław Szkopiński z Sosnowca postanowił odejść od organizowania krótkotrwałych zrywów ewangelizacyjnych.

Zamiast tego zaczął prowadzić wielomiesięczne cykle niedzielnych wykładów na temat proroctw, zasad wiary i historii chrześcijaństwa. Seria „Apokalipsa”, biorąc pod uwagę trzymiesięczne przerwy wakacyjne, w sumie trwała dwa lata. Zakończyła się w połowie lipca 2011 r. W tym czasie ochrzczono 11 osób. Kolejne są przygotowywane do chrztu.

Od wielu lat pasją pastora Wiesława Szkopińskiego jest historia starożytna i biblijne proroctwa. Najlepiej czuje się w takich formach ewangelizacyjnych jak wykłady i chodzenie od domu do domu. Podczas wystąpień publicznych angażuje się w nie całą swoją osobą. Dlatego oprócz rozległej wiedzy charakterystyczną cechą jego wykładów jest bogata mimika i gestykulacja. Można powiedzieć, że od mówienia… bolą go ręce. Wykłady ilustrował przezroczami wykonanymi podczas podróży po terenach Włoch, Egiptu i Bliskiego Wschodu.

– Wielomiesięczne cykle spotkań mają ten plus, że zainteresowane osoby wiedzą, że co tydzień mogą przyjść na wykład, poznać nowe zagadnienia i przy okazji zadać pytania dotyczące nurtujących ich spraw – mówi pastor Szkopiński. – Z kolei, gdy już ktoś zdecydował się na chrzest i są mu udzielane lekcje biblijne takie wykłady są dobrym uzupełnieniem tych lekcji – dodaje.

Ochrzczone osoby nie są wynikiem wysiłku jednostki. W rzeczywistości to członkowie zboru zainicjowali i rozwijali więź z tymi osobami przez działalność charytatywną i misyjną. Natomiast pastor Szkopiński był tym, który zebrał plon.

Foto: Andrzej Rabiński

Autor: Andrzej Rabiński