Aktualności

Aktualności

Spotkania kobiet w Bielsku-Białej

Od listopada 2015 roku siostry ze zboru w Bielsku-Białej organizują comiesięczne spotkania przeznaczone dla kobiet w każdym wieku.
To wyjątkowo cenny czas, podczas którego mamy możliwość zacieśnienia relacji z Bogiem i ze sobą nawzajem. W czasie spotkania każda z uczestniczek może przedstawić swoje intencje, prośby skierowane do Stwórcy, a grupa modli się za nie nie tylko podczas spotkania, ale także indywidualnie w domach. Oprócz wspólnej modlitwy studiujemy Słowo Boże, dzielimy się między sobą też doświadczeniami. Poza częścią przeznaczoną  Słowu Bożemu funkcjonuje również kącik zdrowotny i kulinarny. W tym czasie poznajemy zagadnienia związane z dbaniem o zdrowie, prawidłowym stylem życia i wymieniamy się przepisami kulinarnymi. Zdobywamy także informacje o zastosowaniu ziół i naturalnych składników nie tylko w kuchni, ale także w kosmetyce. Chcemy przede wszystkim rozwijać się duchowo i wzrastać w Panu, jednocześnie zachowując zdrowie – nie tylko nasze, ale także naszych bliskich.
Zachęcamy wszystkie kobiety niezależnie od wieku do organizacji takich spotkań w miejscu swojego zamieszkania. Na SPOTKANIA KOBIET w Bielsku-Białej przychodzą nie tylko kobiety z naszego zboru, ale kilkakrotnie gościłyśmy też panie spoza naszej społeczności. Jesteśmy wdzięczne Bogu za te spotkania.”
Dziękujemy siostrom z Bielska-Białej za podjęcie tak interesującej i praktycznej inicjatywy. Życzymy Wam aby Bóg Was wciąż wspierał i motywował do dalszych działań z nią związanych. Również zachęcamy wszystkie inne  siostry w wierze do zorganizowania podobnych zgromadzeń.
Chwała niech będzie Najwyższemu za jego dobroć.

Korespondent zborowy