Spotkania z Biblią w Mielcu

Po raz trzeci w tym roku, w dniach od 29 kwietnia do 4 czerwca zorganizowana została seria wykładów historyczno – biblijnych noszący wspólny tytuł „Zdumiewające odkrycia – Ziemia Święta, Jordania”.

Głównym prelegentem był pastor Wiesław Szkopiński, który przez dwanaście wieczorów prowadził słuchaczy przez fascynujące i niemal nieznane meandry związane z odkrywaniem tajemnic Bliskiego Wschodu.

W wędrówkach tych dotarliśmy do cudu starożytnego świata – Petry, złożyliśmy niezapowiedzianą wizytę w Ammanie, wstąpiliśmy do ruin Gerazy, odwiedziliśmy górę Nebo i fortecę Macheront, zamoczyliśmy nogi w rzece Jabbok i zastanowiliśmy się jak egzystują chrześcijanie zarówno w muzułmańskiej Jordanii jak i w żydowskim Izraelu.

Spotkania te cieszyły się zainteresowaniem wśród mieszkańców Mielca. Reagowali oni bardzo żywo na poruszane w wykładach kwestie, niejednokrotnie zadając wiele pytań, czy też prowadząc ożywioną dyskusję po zakończonym spotkaniu. W czasie wykładów wręczono wiele ulotek, książek czy też innych materiałów ewangelizacyjnych, które z chęcią były przyjmowane przez osoby uczestniczące w wykładach.

Wierzymy głęboko, że treści poruszane w czasie tych spotkań zapadły głęboko w serca słuchaczy, co wcześniej czy później zaowocuje u nich chęcią zbliżenia się do Boga.

Wszyscy modlimy się w intencji tego, by każdy z przybyłych gości i przyjaciół powrócił już z chęcią nawiązania z nami bliższego kontaktu. Dziękujemy również Bogu za to, że jeden ze słuchaczy zaczął już uczestniczyć w sobotnich nabożeństwach, a nawet wyraził chęć na wspólne spotkania biblijne. Niech On otoczy jego szczególną opieką, miłością i wyjątkowym prowadzeniem.

Uczestnik.