Aktualności

Aktualności

Spotkanie młodzieży okręgu bielsko-cieszyńskiego

W dniu 22.10.2016 do Skoczowa zjechała się młodzież z okręgu bielsko-cieszyńskiego. Spotkanie to było kontynuacją organizowanych już wcześniej zjazdów, które zostały zapoczątkowane przez zbory Bielsko-Biała, Czechowice oraz Jaworze. Tym razem dołączyła do nas również młodzież z innych miast. Celem spotkań, które swoje początki miały 3 lata temu, były integracja młodzieży z blisko od siebie położonych zborów i wspólne odkrywanie ich talentów. Prowadzone w tym duchu wspólne nabożeństwa, studium Słowa Bożego, popołudniowa dyskusja (lub scenki) oraz spędzony ze sobą czas wolny przyniosły wszystkim dobre owoce. Na spotkania zapraszaliśmy również gości, którzy pomagali nam w rozważaniu różnych, ważnych dla nas tematów.

Cały program tego dnia, prowadzony był przez młodzież ze Skoczowa oraz Bielska. Po nabożeństwie i wspólnym posiłku mieliśmy okazję wyjść na spacer wzdłuż Wisły. Był to wspaniały czas, gdyż Bóg dał nam piękną pogodę i słońce, które po deszczowych tygodniach było najwspanialszym prezentem. Kiedy wróciliśmy do kaplicy, mogliśmy chwilę czasu poświęcić na jeszcze lepsze poznanie się oraz oddanie Bogu chwały, poprzez pieśni, które przygotowała młodzież z Jaworza.

Każdym (jak do tej pory) takim spotkaniom towarzyszy wybrany temat, który jest rozważany w części popołudniowej. Tym razem wraz z naszym gościem, Sandrą Piechą-Olech, koordynatorem młodzieży w naszej Diecezji, zastanawialiśmy się nad tematem naszych codziennych decyzji. Pracując i dyskutując w grupach próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na ważne pytania dotyczące naszego chrześcijańskiego życia oraz wyborów, których dokonujemy każdego dnia. Jednym i chyba najważniejszym z wniosków był ten, że nasze życie w każdym aspekcie uzależnione jest od naszej relacji z Bogiem, dlatego, aby podejmować dobre decyzje musimy poznawać Go i stawać się do Niego podobnymi. Wierzę, że każdy z nas wrócił do domu zachęcony do tego, by codziennie z uporem poświęcać swoje życie Bogu, studiując Jego Słowo, modląc się i świadcząc o Nim innym.
Zachęcamy do tego, by młodzież z innych okręgów również spotykała się w swoim gronie,  przede wszystkim, po to, by wspólnie chwalić imię Naszego wspaniałego Boga i poznać siebie nawzajem, aby móc wspólnie działać.

Dziękujemy Bogu za ten wspaniały czas i … do zobaczenia wkrótce!

„A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy.
Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.”

Ewangelia Jana 17, 22-23